Billigt såld frihet

I bibelns sista bok beskrivs en totalitär makt som förmår alla att låta giva sig ett märke på handen eller pannan för att undslippa ekonomiska sanktioner. Makten som beskrivs är global och når samtidigt ända nerpå gräsrotsnivå. Ingen kommer enligt Uppenbarelseboken att kunna vare sig köpa eller sälja utan att samtidigt vara präglad av märket. (Upp 13) Budskapet som är skrämmande och skoningslöst drabbar således alla.
Än så länge möter vi här på jorden denna totalitära makt partiellt, men stegrande. Det finns nämligen en större makt som fortfarande håller det totalitära tillbaka, och det är Jesu Kristi egen församling. Jesus är med sin seger på Golgata garanten för varje människas verkliga frihet!
Från tid till annan förändras ideologier och tillvägagångssätt men i stort sett är målet för världens makter detsamma: att ha maximal kontroll över medborgarna.
Sverige anses vara ett föregångsland för demokratiska värderingar. Miljardbelopp satsas på öppenhet, mångfald och blandkultur. Ofta betonas i debatterna alla människors lika värde och rättighet att tänka och handla utifrån egen tro och övertygelse. Verkligheten vittnar dock annorlunda: det finns få demokratiska länder där medborgarna är så hårt hållna och ideologiskt styrda som i Sverige.

Ett tydligt exempel på hur svenska myndigheter tvingar medborgarna till, att antingen låta sina liv regleras av statens godkända ideologier eller också gå i exil, är skollagstiftningen. Det är ofattbart att ett land med 350 000 frikyrkligt anslutna och där 6,5 miljoner medborgare tillhör Svenska kyrkan, har gått med på att det i skolan – den statliga eller fristående – inte får förekomma vare sig bibelläsning, bön eller något annat inslag som uttrycker tron på Gud. Men så är faktum!
Hur är det möjligt att svensk kristenhet inte går ut med massiva protester och tvingar fram en förändring? Och om det inte går; varför tar man inte sina barn ut ur skolan för att istället själva ordna en alternativ undervisning? Var finns kampandan och glöden för våra barns frälsning? Själafiendens stora mål att kunna forma barnen med ateistiska och Gudsfientliga tankar har lyckats väl i Sverige.
De fåtalet troende föräldrar som tar skolfrågan så pass allvarligt att de med stöd av internationella mänskliga rättigheter ger sina barn hemundervisning, bestraffas av myndigheterna med mycket höga bötesbelopp och hotas med repressalier av skilda slag. Exempelvis gick en känd Stockholmspolitiker offentligt ut och beklagade sig över att lagstiftningen ännu inte tillåter omhändertagande av barn som hemundervisas.
Inom svensk lagstiftning finns det idag inget utrymme för den som av olika orsaker ifrågasätter skolsystemet, och helt klart är att svenskarna i stort stillatigande accepterat statens roll som primär uppfostrare av barnen. För den som avviker kan det gå illa. Minst en familj har under senare år fått sin son omhändertagen på grund av hemundervisning och flera familjer har värderat frågan så högt att de sett sig tvingade att lämna landet för att kunna hemundervisa utan att samtidigt jagas av myndigheterna.

Den 13 september i år publicerade affärstidningen Dagens industri en artikel om hur människor i väst älskar sina pengar, har bytt plikt mot rättigheter och ersatt gudsfruktan med en besatthet av mat och sex. Dekadensen galopperar, skriver författaren, för att sedan fortsätta beskriva hur det västerländska imperiet lever på övertid. Aktuella finanskriser och människans livsstil gör att det går att dra tydliga paralleller med vår tid till romarrikets dekadens och fall.
Dagens industris väckelserop ger en sammanfattning av Sverige som genom väckelserörelsernas tidiga idoga kamp förvärvade oersättliga värden som bokstavligen lyfte hela nationen upp ur fördärv och förfall, något som senare generationer ärvde och som en skörd av sextiotalets egocentriska frigörelseideal idag totalt fördärvats. En dyrt köpt och billigt såld frihet! Supermakten som Uppenbarelseboken berättar om är slutresultatet av den utveckling vi idag ser eskalera med en fruktansvärd hastighet. Västimperiet står sannerligen på randen till en slutlig kollaps, men för indivden finns räddningen i namnet Jesus Kristus!

Föregående inlägg Midnattsropet nr 3 2013
Nästa inlägg Svenska medborgare tvingas fly – från Sverige!

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x