Midnattsropet nr 4 2013

Billigt såld frihet Ledare av Berno Vidén Välsignade frukost Missionsreportage av Karin Vidén Att förvärva eller fördärva Undervisning av Arne Imsen från 1975 – Jag vet att Gud berett mig en boning Vittnesbörd av Asta Olausson Angelita: Jag önskar få vara med och forma människor till kristna karaktärer Reportage av Fortsätt läsa

Välsignad frukost

Storasyster på väg till frukosten med sina småsyskon. De kommer gående i grupper, välkammade, klädda i sina blå och beige skoluniformer. De vinkar glatt åt oss och är nu på väg till den kommunala Palavéskolan för att få sin undervisning. Skolsalarna är överfulla av elever som trängs och dessa överinskrivningar Fortsätt läsa

Att förvärva eller fördärva

Undervisning av Arne Imsen från 1975 ”Människan berömmer sig av att vara självständig, men hon är egentligen fruktansvärt bunden.” ”Systemen människan bygger förvandlar henne till en massmänniska, en massprodukt.” I de bibelstudier som jag tidigare har haft har vi slagit fast att staten inte är en gudomlig instiftelse eller anordning. Fortsätt läsa

Angelita: Jag önskar få vara med och forma människor till kristna karaktärer!

Reportage: Stina Fridolfsson Det var en stor uppmuntran att få träffa och göra reportage med Angelita. En Herrens tjänarinna, som är ett inspirerande föredöme med sin livsgärning i den matservering hon driver centralt och nära den underbara strandpromenaden vid havet i Puerto Plata. -Jag önskar att få vara med och Fortsätt läsa

Faller Mellanöstern samman?

MR fortsätter följa dramatiken i Mellanöstern. Text: Lars Bygdås med kommentar av Stig Erik Westman. USA och Ryssland står öga mot öga i Genéve. USA och Ryssland står öga mot öga i östra Medelhavet. USA är orubbligt i sina krav på Syrien och lika orubbliga när det gäller den fruktade Fortsätt läsa

Guds rättfärdighet – en fråga om kärlek

Bibelstudium av Jan Egil Hafsahl från Sommarkonferensen 2013. MR publicerar valda delar. Finns i sin helhet på maranata.se I Markus 12:28, den sista delen av versen, frågar man Jesus: – Vilket är det förnämsta av alla buden?” Jesus svarade: ”Det förnämsta är detta: ’Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är Fortsätt läsa

Nyandliga läkedomsmetoder

Kapitel 4 ur den nyutkomna skriften ”Nyandligheten och det gamla evangeliet”  Av Stig Andreasson Helande av fysiska sjukdomar med hjälp av magiska verkningsmedel blir allt vanligare. De flesta som håller på med detta tar frimodigt på sig den engelska titeln ”healer” (helbrägdagörare). En del av dem påstår sig ha övernaturliga Fortsätt läsa

Barnen – statens egendom eller föräldrars ansvar

Apropå skolans värdegrund Text: Emanuel Johansson ”Skolans värdegrund” är ett begrepp som återkommer inom det svenska skolväsendet. I skolplanerna för alla årskurser och ämnen ges instruktioner och beskrivs mål för arbetet med värdegrunden. I och med den gemensamma värdegrunden som skall efterlevas och förmedlas har skolan ett utökat uppdrag. Skolans Fortsätt läsa