Känna Jesus

Text: Tage Johansson

”Jag känner eder icke”, dessa ord är hämtade från liknelsen i Matteus 25. Det står fem jungfrur i midnattstiden och klappar på en stängd dörr. Det är dörren till bröllopet och de ropar ”Herre, herre öppna för oss”. Men brudgummens svar är: ”jag känner eder icke”.
Den avgörande frågan är alltså, vad är det att känna Jesus? I flera bibelsammanhang återkommer detta ord ”känna”. I Hoseas bok är detta ord en av huvudsanningarna i profetens budskap till Herrens folk. Det står i Hos 6:3  ”så låtom oss lära känna Herren, ja låtom oss fara efter att lära känna honom.” Gud vill upprätta ett kärlekens trolovningsförhållande.  ”ja i trofasthet skall jag trolova mig med dig, och du skall så lära känna Herren.” (Hos 2:20)
 Paulus skriver i Fil 3:10 ”jag vill lära känna honom…” Det betyder inte att han inte kände Jesus, men hans upplevelse var så stark att han ville ständigt lära känna honom ännu mer. Detta att lära känna Jesus satte en stark prägel på hans liv. ”Men allt det som var en vinning, det har jag för Kristi skull räknat såsom en förlust.” ”Ty det är för hans skull som jag har gått förlustig alltsammans och nu räknar det såsom avskräde…” (Fil.3:7-8)
  I Matt 7:23 och Matt 25:12 kan vi se att de som inte hade lärt känna Jesus blev avvisade. ”Gå bort ifrån mig” och ”jag känner eder icke”. Vad är det då att känna Jesus? Att vara redo att gå in i bröllopssalen handlar inte om att en gång ha lärt känna Jesus. Det avgörande är om du och jag äger en levande livsförbindelse med Jesus när han kommer i uppryckandets stund. Jesus sa: ”Vaka och bed så att inte den dagen kommer på eder oförtänkt”. Det finns sådant som är nödvändigt att leva kontinuerligt i för att Jesus ska känna oss och vi honom. De jungfrur som inte kom in i bröllopssalen hade underlåtit att göra det som var nödvändigt att göra. Därför kallas de oförståndiga.
Gud har givit oss möjlighet att kunna ha en levande gemenskap med Jesus. Han kan också vara  och te sig levande i umgänget med oss. Det finns fyra ting som Gud har givit.
För det första handlar det om vilken relation vi har till Anden. Vi behöver Anden som ett livsflöde av Jesu liv in i våra liv.
För det andra är Jesus tillgänglig genom det levande Ordet. Att flitigt umgås med Ordet är att flitigt umgås med Jesus. Att känna de heliga skrifterna är att känna Jesus. (2 Tim 3:15)
För det tredje är bönen ett sätt att umgås med och lära känna Jesus. Att bedja oavlåtligen, (1Tess5:17) är att leva i ett livsumgänge med Jesus.
För det fjärde lär vi känna Jesus genom vårt förvaltarskap. Att göra Guds vilja med våra liv, det är att göra någonting tillsammans med Jesus, vår uppdragsgivare. Vi kan också förklara dessa fyra ting så här, att genom Anden förnyas vi i vår första kärlek till Jesus. Genom Ordet får det nya livet näring. Kristus är ju livets bröd. Livet levs genom vart ord som utgår från Guds mun. Att bedja är att upprätthålla livsförbindelsen med Jesus. I uppdraget fördjupas umgänget med Jesus, ”gån fördenskull ut…” ”…jag är med eder alla dagar…” Att vara uthållig i dessa ting är att vinna det eviga livet. (1Tim 6:12) Jesus sa ju: ”Den som är ståndaktig intill änden han skall bliva frälst.” (Matt 24:13)
Detta är allt sammantaget att leva och umgås med Jesus. Att han får lära känna oss och vi får lära känna honom.  ”…och de som voro redo gingo in med honom till bröllopet.” (Matt 25:10)  ”Om någon icke har Herren kär så vare han förbannad. Maranata!” (1 Kor 16:22)

Föregående inlägg Jesus gör allting nytt!
Nästa inlägg LIVET – som aldrig dör

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x