Människa, vänd om!

En traktat från Maranataförsamlingen

Vill man idag vara riktigt gammaldags, ska man tala om synd.
Läser man bibeln, upptäcker man att synd inte är detsamma som sjukdom, förvillelse eller felaktiga åsikter, utan bibeln beskriver synden som en makt. En aktiv, verksam och synnerligen mäktig kraft. En Herre, vilken tar människans tjänster i anspråk. Bibeln talar om ”syndens tjänare”.

Bedragaren
Du kan föreställa dig hur det är att råka i händerna på en bedragare, vilken gör allt för att föra sitt offer bakom ljuset.
Lurar, duperar och ger sken av att han har något värdefullt att erbjuda, om man bara kan betala tillräckligt bra.
Och nog är det pris som mänskligheten betalar för att vara ”syndens tjänare” högt.
Så går denne bedragare, djävulen, fram genom mänskligheten, förespeglar människan att om hon bara följer så ska hon få ett bättre liv, en lättare, rikare och mer komfortabel tillvaro.
Och när hon troget har tjänat hela sitt liv igenom, kommer avlöningsdagen när alla löften ska infrias och belöningen utbetalas.
Bedrägeriet avslöjas och den hemska verkligheten blottas i all sin nakna och förfärande realism.
”Den lön som synden giver är döden”, konstaterar bibeln.
Så står människan där, på tröskeln till evigheten, bedragen och utblottad på alla de värden hon fått av himmelens Gud att förvalta.
Ty denne bedragare släpper inte taget om sitt förblindade och hjälplöst sprattlande offer innan hon plundrats på allt hon äger av värden och tillgångar.

Guds avbild
Människan äger sannerligen dyrbarheter som är värda att röva ifrån henne.
Skapad till Guds avbild för att återspegla Hans väsen. Skapad till likhet med Gud, för att leva i gemenskap med Honom, och född för att tillbedja, tjäna och fröjdas i honom.

Människa, vänd om!
Människans befrielse ligger inte i att byta åsikt, ändra vanor eller välja nytt umgänge. Hennes enda hopp ligger i att överlämna sig åt en makt som är starkare än syndens och dödens makt.
Åt Honom som efter sin triumf på Golgata kors, där han avväpnade andevärldens furstar och väldigheter, träder fram och proklamerar:
”Mig är given all makt i himmelen och på jorden!” Det finns ett annat rike och en annan konung med en långt större härlighet än den som finns i världen. ”Han har rikedomar att giva åt alla dem som åkallar Honom.” Du kan bli född på nytt, medborgare i himmelriket och få evigt liv. Jesus befriar dig, ger dig ett uppdrag och därigenom också livsinnehåll.
Människa, vänd om! Åkalla namnet Jesus, och du ska bli frälst IDAG! n

Föregående inlägg Varför behövde floden komma?
Nästa inlägg Ditt sanna jag

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x