Kyrie Eleison – Herre förbarma dig

Text: Lars Bygdås

Den blinde tiggaren Bartimeus satt utanför Jeriko och ropade: ”Jesus, Davids son, förbarma dig över mig.”
 Detta rop togs upp i kristenheten och har sjungits i sin grekiska form under århundraden. Den enskildes rop på hjälp i nödens tider.
I den stora flyktingströmmen till Europa finner vi idag tusentals romer från Rumänien. De sitter utanför varuhus och shoppingcenter och ropar och 
vädjar om hjälp:
 – Tack så mycket, Tack så mycket…
Dessa tiggare känner inte Jesus men de kan lära känna honom genom din och min barmhärtighet. Tiggarna på våra gator är bara en del i det dramatiska året 2014. Sverige kastas just idag in i en politisk kris av historiska dimensioner.
Vad är orsaken? Jo människor på flykt undan våld och terror som söker en fristad i Sverige.


Herre förbarma dig – Kyrie eleison. Ingen vet när denna grekiska text togs upp i kristenheten men i århundraden har människor sjungit Bartimeus bön till Jesus i kyrkor och gudstjänster över hela världen.
Människor i nöd kanske lika ensamma och sjuka som Bartimeus. Kanske lika bortglömda – men Jesus hör den betrycktes bön och griper in.
Det står i Markus evangelium att Bartimeus följde Jesus på vägen – och säkerligen finner vi Bartimeus i lovsångsskaran på första pingstdagen i Jerusalem.
Prisande Gud berättar han åter och åter igen om sitt första möte med Jesus.

På gator och torg runtom i hela Europa sitter i dag tiggare från Rumänien. I regn och kyla sitter de där med sina pappersmuggar, ropar sitt ”Tack så mycket” och utmanar oss mitt i vår trygga pedantiska välfärd. Liksom på Bartimeus tid delas folket i skilda läger. Några ropar ”tig” och vänder ryggen till, andra skänker en slant och i flera fall har några tagit sig an dem.
De romska tiggarna från Rumänien är offer för en orättfärdig politik som rått sedan Ceausescu dagar. Trots allt är romerna EU-medborgare och den senaste tiden har politiker och kommunledningar insett att något måste göras för att öppna skolor vårdcentraler och härbärgen.
Varje bekännande kristen som läser Markus text från Jeriko vet att den kristna kärleken kan göra långt, långt mer än samhälleliga institutioner. Se på Pilgrimsfolket i Norge som oförtrutet arbetar bland Rumäniens fattiga. (Läs Midnattsropet nr 2 2013)

Massorna röstade för führern…
År 2014 är snart till ända. Det har varit ett år av dramatik. Ett drama där vi som aldrig tidigare hört Den Eviges fotsteg i tiden. Och just nu skakas vårt land av en regeringskris som ingen riktigt vet utgången av. En ödesdag för vårt land där vi ser hur främlingsfientliga politiker pekar ut arma flyktingar som orsak till krisen i Sverige. Tankarna går till det nazistiska maktspelet i Tyska riksdagen 1934. Efter åratal av hetsjakt på judarna pekas det landsflyktiga gudsfolket ut som orsak till katastrofen i Tyskland. Den gången röstade massorna för führern!
I dag ser vi hur dessa bruna krafter på nytt får politisk makt i Europas parlament. Inte minst England och Frankrike.
En ödesdag för Sverige. Sverige kommer att befinna sig i politiskt kaos återstoden av 2014!

1914 – 2014
År 2014 är det hundra år sedan första världskriget bröt ut. Freden togs bort under hela det sista århundradet av 1900-talet. Hundra år av krigshot.
”På kvällen den 3 augusti 1914 stod den brittiske utrikesministern Edward Grey vid vid ett fönster i sitt arbetsrum i Foreigin Office och blickade ut i skymningen. Till en närvarande vän sade han på sitt dämpade sätt: ”Nu slockna ljusen över Europa. Vi skola ej få se dem tända igen i vår livstid ” (Grimberg, Världhistoria).
Alla förhandlingar hade gått i stå. Första världskriget var ett faktum och år efter år av meningslöst dödande begynte. Vi vet också att det första världskriget i sig bar fröet till det andra och ännu blodigare kriget.
Kyrie eleison – Herre förbarma dig. Och tänk vänner, så skedde. Himmelens Gud sände i sin nåd pingstens eld. Redan 1907! En ”världsbrand” där skaror av människor bärgades och bärgas för evigheten över hela vår värld.

Nyligen kunde vi läsa i dagspressen om firadet över Berlinmurens fall för 25 år sedan, för att på nästa blad läsa om hur herr Putin sätter hela världsfreden på spel i sin ruelse över Sovjets fall.
År 2014 har också varit året då mänskligheten hotades av ebolaviruset. Döden har även firat sina triumfer genom ISIS framfart i Mellan Östern. Ett härnads tåg som för tankarna direkt till apokalypsens ryttare som säger oss att detta är inte verk av människohänder. Avgrundens härskaror utför vilddjurets politik. Offentliga halshuggningar och utrotningskrig mot kristna i Irak.

En plats i paradiset
Detta är också en form av väckelse där vi ser hur ungdomar från hela Europa; Holland, England, Danmark i sin besvikelse över västerlandets tomhet och ytlighet ansluter sig till krigarna i Mellanöstern för att bli soldater och självmordsbombare. Allt för att få en plats i paradiset.

År 2014 var också året då Sverige stod inför ett direkt militärt hot från främmande makt.
Lördagen den 18 oktober 2014 kunde vi läsa i Aftonbladet:
”17:10 i går eftermiddag kom ett pressmeddelande från Försvarsstaben: ’Vi jagar främmande makt i Stockholms skärgård’.
’Vi tar det på största allvar’, säger kommendör Jonas Wikström. Därför har vi påbörjat den här operationen.”
 Vi minns den intensiva jakten i Stockholms skärgård som avslutades med att försvarsmakten med stor säkerhet kunde konstatera att det rörde sig om en främmande ubåt inne på svenskt vatten. Tidigare har ju ryska plan vid upprepade tillfällen kränkt svenskt territorium.
 I ett slag är Sverige direkt militärt hotat. Första gången på allvar sedan kalla krigets dagar.

Dom över Sverige
År 1951 kom boken Dom över Sverige. Pingstförkunnaren Birger Claesson hade i en serie syner sett sovjetisk krigsmakt anfalla plats efter plats i landet. Claessons profetior har genom ubåtsincidenten nu i höst fått en skakande aktualitet.
Då under kalla kriget var det främst den tunga svenska stål- och gruvindustrin som hotades, gruvorna, stålverken i Fagersta, Sandviken, Borlänge och Avesta mfl. Jag växte upp i just Avesta och glömmer aldrig nöden våndan och böneropen som präglade den här tiden hemma i församlingen.
 Det bads i församlingen, det bads i hemmen, ja hela pingströrelsen skakades om av budskapet att träda närmare Herren.
Det visade sig ganska snart att Birger Claessons profetior togs på största allvar av försvarsledningen. Det fanns detaljer, strategier och ortsbeskrivningar i budskapet som var direkta försvarshemligheter, vilket givetvis väckte stor bestörtning.
Sverige under krigshot! Helt klart var det förkrosselsen och de brinnande bönerna som i denna tid förändrade fiendens agenda. Eller bara sköt den på framtiden…? Till vår tid..?
Gud sände en profet i landet när Sverige var hotat under kalla kriget. Det är tid för kristenheten i vårt land att nu i denna tid träda närmare Herren. Tiden är kort. Herren kommer!
I 1 Tessalonikerbrevet 4 skildras hur den väntande brudens hopp besvaras:
-Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord (1Tess 4:16-18).
Böneropet Maranata får sitt slutliga svar då Jesus med sina mångtusen heliga kommer till Jerusalem.

Det heter i profeten Mikas bok 4:2-3 att hela världen skall vallfärda upp till Jerusalem för att höra Messias ord! Då skall de smida om sina svärd till plogbillar. Det skall blir fred på jorden genom Herrens Ande och Ord, och lag skall utgå från Jerusalem. Lagen och makten och härligheten utgår från Honom. Halleluja.

Föregående inlägg Jesus säger: Följ mig!
Nästa inlägg Vandra i Guds rättfärdighet

Relaterade inlägg