Den breda ekumenikens väg, del 2

Text: Stig Andreasson Det högsta goda i kristenheten verkar inte längre vara Trohet mot Guds Ord, men snarare Enhet. Enhetsvindarna blåser ibland i olika riktningar. Detta bidrar till en allt större förvirring. I den här artikeln sätter vi sökarljuset på teologiska läroanstalter och den teologiska tidskriften Keryx. Enhetsvindar på teologiska Fortsätt läsa

Kyrie Eleison – Herre förbarma dig

Text: Lars Bygdås Den blinde tiggaren Bartimeus satt utanför Jeriko och ropade: ”Jesus, Davids son, förbarma dig över mig.”  Detta rop togs upp i kristenheten och har sjungits i sin grekiska form under århundraden. Den enskildes rop på hjälp i nödens tider. I den stora flyktingströmmen till Europa finner vi Fortsätt läsa

Jesus säger: Följ mig!

Vittnesbörd: Marja Strömmare Det är ett bibelord jag inte kommer ifrån som jag måste få dela med er. Vi befinner oss där Jesus vandrar omkring med lärjungarna efter uppståndelsen. Det är Johannesevangeliet 21, sista delen av kapitlet där. Det är bara en halv mening som drabbat mig så. Jag känner Fortsätt läsa

Vårt uppdrag: Att tala väl om Jesus

Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl Bibeln talar talar om tre människor.  Den första människan: Ho protos. Anthropos. Prototyp, grundform eller urtyp.  -Så är ock skrivet: ”Den första människan, Adam, blev en levande varelse med själ.” (1Kor 15:45) Ho protos anthropos.  -Den första människan var av jorden och jordisk (1Kor 15:47) Efter Fortsätt läsa