När man helgonförklarar människor

Text: Larz Gustafsson

Bibeln, Guds Ord, deklarerar klart och tydligt att EN är medlare mellan Gud och människor, Jesus Kristus (1 Tim 2:5). Det är alltså inte Maria och det är heller inte Elisabeth Hesselblad.
Att kanonisera människor är att ägna sig åt kvalificerad avgudadyrkan och spiritism. Det är människan som hamnar i centrum, inte Gud. Och människans tal, det vet vi är 666.
Helgonförklarandet av hädangångna människor är inte den enda villfarelsen som den romersk-katolska kyrkan ägnar sig åt. Men den är nog så allvarlig. Transsubstantiationsläran är en annan. Den innebär att den romersk-katolske prästen har makt att förvandla oblaten till Kristi kropp och vinet till Jesu blod. Man menar även att prästen har fullmakt från Gud att tillsäga människor syndernas förlåtelse. Det är villolära. Endast Gud kan förlåta synder!
Som kristen har jag direktkontakt med Gud. Han har försonat mig med Sig Själv. Jag behöver ingen Maria och heller ingen Elisabeth Hesselblad eller ”Moder” Teresa.
Guds församling behöver ingen påve. Den romersk-katolska kyrkan menar att påven är Jesu ställföreträdare (vikarie) på jorden och att det han säger då han förkunnar är ex cathedra, det vill säga ofelbart. Man har även ett väldigt märkligt evangelium där man lär att människan blir frälst av nåd PLUS gärningar. Därför framhöll Luther nåden ALLENA.
Du som är kristen, ha inget med Vatikanen och den romersk-katolska kyrkan att göra. Kom ut ifrån henne (Upp 18:4). Deltag inte i människoförgudning och relik- och helgondyrkan. Gå ut till Jesus utanför lägret (Hebr 13:13).

Föregående inlägg – Jag protesterade mot Ecce Homo – de skymfar ju min Herre!
Nästa inlägg Behöver samhället Maranatacertifieras?

Relaterade inlägg