Midnattsropet nr 3 2016

EU ur ett profetiskt perspektiv Ledare av Arne Imsen, inledning av Berno Vidén På missionsuppdrag i Sverige Vittnesbörd och rapport från tältmöten Behöver samhället Maranatacertifieras? Text: Karin Vidén När man helgonförklarar människor Text: Larz Gustafsson – Jag protesterade mot Ecce Homo – de skymfar ju min Herre! Rapport av Pelle Fortsätt läsa

EU ur ett profetiskt perspektiv

Ledare av Arne Imsen från 1994, inledning av Berno Vidén ”Nu måste vi öka sysselsättningen och gå in i EU. Vi måste ordna och fixa så att fler människor får arbete. Men det stora problemet är egentligen fördelningen av jordens resurser, det säger Bibeln.” Med de orden inledde Arne Imsen Fortsätt läsa

På missionsuppdrag i Sverige

I sommar har Maranatatältet rests på flera platser i landet. Tältmötesserien inleddes i Falun 3 – 5 juni och fortsatte sedan i Mariestad och Nässjö, för att slutligen avslutas i Rålambshovsparken i Stockholm. Här följer vittnesbörd och intryck från några av deltagarna. Jakob Hafsahl:Det är verkligen värt att satsa på Fortsätt läsa

Behöver samhället Maranatacertifieras?

Text: Karin Vidén Rubriken provocerar utifrån de referensramar vi alltmer vant oss vid, då förskolor, skolor, vårdcentraler, tandläkarmottagningar, bibliotek, simhallar med flera inrättningar hbtq-certificeras. Oavsett könsidentitet eller sexuell läggning, ska alla bemötas lika utan någon form av risk för diskriminerande attityd, handling eller värdering. Den normkritiska pedagogiken i förskola och Fortsätt läsa

När man helgonförklarar människor

Text: Larz Gustafsson Bibeln, Guds Ord, deklarerar klart och tydligt att EN är medlare mellan Gud och människor, Jesus Kristus (1 Tim 2:5). Det är alltså inte Maria och det är heller inte Elisabeth Hesselblad.Att kanonisera människor är att ägna sig åt kvalificerad avgudadyrkan och spiritism. Det är människan som Fortsätt läsa

– Jag protesterade mot Ecce Homo – de skymfar ju min Herre!

Pelle Lind rapporterar Fotoutställning Ecce Homo, där Jesus framställs som homosexuell, fick Pelle Lind från Örebro att reagera med avsky. Då Svenska kyrkan i Eskilstuna öppnade sina lokaler för Elisabeth Ohlson Wallins blasfemiska fotoutställning var Pelle där. Han berättar för Midnattsropet. – Jag kommer ihåg när utställningen hölls 1998 och Fortsätt läsa

Lever vi i de yttersta dagarna?

Undervisning av Stig Andreasson Del 1 En del kristna anser att förkunnelsen om ändens tid och de yttersta dagarna bara för till osunda spekulationer. Därför bör vi ligga lågt med denna typ av undervisning. Skräcken för osunda spekulationer kan vi förstå. Men vi kan inte bortse från det faktum att Fortsätt läsa

– Ett annat perspektiv!

Vittnesbörd av Ingegerd Fredriksson Jag vill läsa ur första Tessalonikerbrevets femte kapitel: – Vad åter angår tid och stund härför, så är det icke behövligt att därom skriva till eder, käre bröder. Ty I veten själva nogsamt att Herrens dag kommer såsom en tjuv om natten. Bäst de säga: ”Allt Fortsätt läsa