När man helgonförklarar människor

Text: Larz Gustafsson Bibeln, Guds Ord, deklarerar klart och tydligt att EN är medlare mellan Gud och människor, Jesus Kristus (1 Tim 2:5). Det är alltså inte Maria och det är heller inte Elisabeth Hesselblad.Att kanonisera människor är att ägna sig åt kvalificerad avgudadyrkan och spiritism. Det är människan som Fortsätt läsa