Tack för ännu ett läsår!

En hälsning från Pierre Luka, rektor för skolan i Mont Leon, Haiti

Enligt Guds ord så innebär det en stor välsignelse att ge med glädje! Jag vill här å alla lärare, elever och föräldrars vägnar framföra ett stort tack till Maranataförsamlingen för den ekonomiska hjälp ni ger varje läsår för att barnen i Mont Leon ska kunna gå i skolan. Hälsa alla vänner i församlingen och alla andra som deltar med denna hjälp. Vi tackar Gud för er.
Läsåret 2015/2016 har trots motgångar med torka och svält gått bra. Tack Jesus! Vi ser hoppfullt fram emot nya satsningar i Mont Leon, bland annat att färdigställa skolans expedition och att bygga nya lokaler. Gud vet allt.
Än en gång, tack för att ni betalar skolans lärarlöner och därigenom möjliggör för alla barnen att få kostnadsfri skolgång.
Gud välsigne var och en!

Pierre Luka, rektor i NECFUM (Nouvelle École Chretienne des Frères Unis de Mont Léon)

Föregående inlägg Hets mot individen
Nästa inlägg En Herrens kämpe har hemförlovats

Relaterade inlägg