Midnattsropet nr 4 1961

Klicka på bilden ovan för att bläddra i tidningen. Köttslig enhet – Andlig splittring!av Arne Imsen I detta nummer av Midnattsropetav Arne Imsen Allians eller andlig enhetav Lewi Pethrus i Evangelii Härold nr 8 1927 Frihet för de fångna!av Smith Wigglesworth Evangeliseringsglimtar från Kenyaav Margaretha och Gunnar Eklund Kenyahälsningar av Fortsätt läsa

Midnattsropet nr 1 1960

Klicka på bilden ovan för att läsa tidningen. Innehåll: De som voro redo gingo in!av Arne Imsen Evigt livav Werner Sällström Andligt svärmeri!av Lewi Pethrus Midnattsropet!av Arne Imsen Dragen ut ifrån henne, I mitt folk!av T. B. Barratt Se, här är jag, sänd mig!av Gunnar och Margaretha Eklund Missionen kallar!av Fortsätt läsa

Lewi Pethrus om ekumeniken 1925

Det finns drag angående skökoväsendet som jag särskilt vill framhålla. Först och främst är det fråga om en stor sammanslutning av alla kristna samfund på jorden (Upp 13). Det skall bli en stor religiös makt i den yttersta tiden, som skall stå som ett stort religiöst trustvälde vid sidan av Fortsätt läsa

Till alla Maranatavänner

”MARANATAVÄCKELSENS STÄLLNING TILL PINGSTRÖRELSEN OCH ANDRA SAMFUND. HAR LEWI PETHRUS RÄTT?”  Över detta ämne talade broder Arne Imsen i Viktoriasalen torsdagen den 13 september. Lokalen var överfull och många kunde endast beredas ståplats. Alla lyssnade andäktigt på det sakliga, allvarliga men upplysande föredraget. Det var många som fick sina ögon Fortsätt läsa

Några uttalanden av Lewi Pethrus om andliga väckelser

Citat ar böckerna: Medan Du Stjärnorna Räknar, och Hanryckningens Tid.  I boken Medan Du Stjärnorna Räknar, sid. 29, skriver Pethru’s: ”Hur förslappade, rati-o-n-alistiska och sterila kyrkosammanslutningar än kunnat bli genom tiderna, har de aldrig kunnat hindra nya livsströmmar* att flöda fram genom enskilda personer och grupper, som självständigt genom bibelordet Fortsätt läsa

ALLIANS ELLER ANDLIG ENHET

Lewi Pethrus i Evangelii Härold Nr 8 1927. ALLIANS ELLER ANDLIG ENHET Det är ofta svårt för en uppriktig kristen, att taga ställning till frågan om allians och samarbete mellan kristna av olika trosuppfattningar. Den som själv upplevat frälsningens verklighet och mottagit den helige Avnrd’es gåva, som är kärlekens och Fortsätt läsa

Andligt svärmeri

Lewi Pethrus Taget ur kapitlet Andligt rus i boken Hänryckningens tid. Det som kritiker älskat att kalla extas ibland oss har vi kallat för gripenhet och hänförelse. Vad denna företeelse betytt förpingstväckelsens framgång, är inte möjligt för den oinvigde att fatta. Att denna segertro och frälsningsfröjd ibland tagit sig överdrivna Fortsätt läsa