Håll fast vid Guds Ord!

Insändare av Marit Bergfors, www.segertonen.se

Jag vill lyfta fram ett flertal exempel på hur Bibelns klara Ord mer och mer anpassats till vår tids tänkande

Att skriva brev och framför allt att få och läsa brev har alltid varit intressant och viktigt för oss människor. Behovet av att kommunicera och få information har bestått, även fast utseendet av “breven” växlat. I våra dagar sker den mesta “brevväxlingen” via media i olika former.

En som skrev många och viktiga brev var Paulus. Hans brev till den unge Timoteus innehöll viktig information och många handfasta råd och tillämpningar för det kristna livet. En viktig sak som Paulus poängterade för sin unge vän och som vi sena dagars lärjungar också behöver ta till oss var: Håll fast (2 Tim 3:14-15).
Paulus varnade för att tider av avfall skulle komma och Jesus hade också när han undervisade lärjungarna påpekat att de skulle komma att bedras om de inte var vaksamma. Därför är det viktigt att hålla fast vid Guds Ord så att vi inte tappar kursen (Heb 2:1).

Det finns mycket i vår tid som pekar på att den ”sunda läran”, ett uttryck som Paulus vid flera tillfällen använder, istället blivit en osund förkunnelse. Jag vill lyfta fram ett flertal exempel på hur Bibelns klara Ord mer och mer anpassats till vår tids tänkande, s.k. politisk korrekthet.

* Synkretism (religionssammanblandning) innebär att alla religioner framställs som framkomliga vägar till Gud fastän Jesus klart och tydligt säger att det är endast genom Honom som man kan komma till Fadern.
* Österländsk religionsutövning mitt i församlingarna genom Yoga, mindfulness etc. Den Helige Andes funktion och gåvor har ersatts med andra andliga krafter.
* Organiserad ekumenik som utarmar istället för att uppbygga. Det “gemensamma” har visat sig resultera i ett urvattnat budskap och inte Guds Ord.
* Påvebesöket i Sverige vid reformationsfirandet i höst är endast ett exempel på hur den villfarande katolska läran allt mer vinner terräng i protestantiska kyrkor och samfund. Hur många av de kristna ledarna i Sverige kommer att “kyssa påvens hand”?
* Godkännande av partnerskap och vigsel av homosexuella är snart närmast en norm istället för ett klart avfall och en avvikelse från skapelseordningen enligt Bibeln.
* Normkritisk pedagogik i skolan – RFSL infiltrerar skolvärlden och inget samfund eller församlingar reagerar nämnvärt.
* Abortdebatten – en kristen barnmorska avskedas och döms för att inte vilja medverka till att döda ofödda barn. Inget uttalat stöd eller protest från kristenheten i stort.
* Församlingarnas bidragsberoende, och därmed registrering, är inte den bibliska vägen till välsignelse. Bibeln lär att det är frivilliga offer från församlingens medlemmar som ska bära församlingens ekonomi. Bibelstudiegrupper, bönesamlingar och t.o.m. gudstjänster och samlingar genomförs med stöd av studieförbundspengar = statliga medel.
* Pastorsutbildning med statsunderstöd och bibelkritisk studielitteratur har lett till att bibelundervisningen i församlingarna blivit därefter.
* Ointresse/kritisk hållning/bojkottförespråkande av Israel kommer inte att medföra välsignelse för vårt land. Den som välsignar Israel ska Gud välsigna, den som förbannar Israel ska Gud förbanna säger Bibeln.
* Tystnaden och ifrågasättandet omkring budskapet om Jesu tillkommelse är i sig den största varningsklockan. “I en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen.” n

Föregående inlägg Bed för barnen
Nästa inlägg Väckelsens konsekvenser

Relaterade inlägg