Församlingsliv

En text om kampen för ett urkristet församlingsliv Gudomen är en levande gemenskap som sträcker sig till oss människor genom Jesus. Den tar sig många synliga uttryck, inte minst i församlingslivet. Då menar jag inte traditionella kyrkobesök någon gång då och då utan en gemenskap som vi möter den i Fortsätt läsa

Epoken Bällsta

Ledare av Berno Vidén Det har varit en dramatisk vecka på Maranataförsamlingens missionscenter i Bromma. Den 8 mars i år stängdes församlingens hotell. Brandmyndigheterna bedömer att byggnadens  larmcentral inte är tillräckligt funktionell. Det tillsammans med ytterligare några anmärkningar som vi haft uppe till diskussion sedan april 2017 ledde till beslutet. Fortsätt läsa