Församlingsliv

En text om kampen för ett urkristet församlingsliv Gudomen är en levande gemenskap som sträcker sig till oss människor genom Jesus. Den tar sig många synliga uttryck, inte minst i församlingslivet. Då menar jag inte traditionella kyrkobesök någon gång då och då utan en gemenskap som vi möter den i Fortsätt läsa

Epoken Bällsta

Ledare av Berno Vidén Det har varit en dramatisk vecka på Maranataförsamlingens missionscenter i Bromma. Den 8 mars i år stängdes församlingens hotell. Brandmyndigheterna bedömer att byggnadens  larmcentral inte är tillräckligt funktionell. Det tillsammans med ytterligare några anmärkningar som vi haft uppe till diskussion sedan april 2017 ledde till beslutet. Fortsätt läsa

Midnattsropet nr 1 2019

Ladda ner PDF Epoken Bällsta Ledare av Berno Vidén Besök från Ukraina Kort presentation av tre ukrainska bröder Jesus vill höra våra böner Predikan av Vasily Muravitsky Lagstiftningens mål: Ett antikristligt system Undervisning av Arne Imsen Vem är Jesus? Undervisning av Michael Hafsahl Guds outransakliga gemenskap Undervisning av Berno Vidén Fortsätt läsa

Besök från Ukraina

Under några dagar i februari fick församlingen besök av tre bröder från Irpén i Ukraina. De är verksamma i en pingstförsamling med ursprung hos oregistrerade pingstvänner som förföljdes under sovjettiden. Maranataförsamlingen hade kontakt med dem redan innan Sovjets fall och med åren har det blivit många besök.  Presentation av de Fortsätt läsa

Lagstiftningens mål:Ett antikristligt system

Predikan av Arne Imsen, från MR nr 1 1988 För trettio år sedan var Maranataförsamlingen på väg att skoningslöst kastas ut från Bällstalundsskolan i Bromma. Stockholms politiker hade då beslutat i kommunfullmäktige att det köpeavtal som församlingen framförhandlat med Fastighetskontorets tjänstemän inte skulle godkännas. Orsaken var församlingens åsikter, vilket öppet Fortsätt läsa

Vem är Jesus?

Text: Michael Hafsahl Jesus presenterade sig själv vid ett tillfälle åberopande sin exklusivitet. Han proklamerade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh 14:6). Det är ett påstående som har attackerats av väldigt många och på många sätt genom alla tidsåldrar. Alla religionsstiftare har Fortsätt läsa