fbpx

Vittnesbörd från en annorlunda konferens

På grund av rådande pandemi har Maranataförsamlingen för första gången på mer än femtio år inte haft någon traditionell Sommarkonferens med mötestält och inbjudna från när och fjärran. Dock samlades en mindre skara i Långshyttan i Dalarna under några dagar, varifrån bibelundervisning och väckelsemöten sändes direkt över nätet. Ett av Fortsätt läsa

En väg leder till livet!

Vittnesbörd av Linda Boman Jag gick och sjöng på en sång hemma, det är en barnsång som lyder så här: En väg leder till livet,  den vägen kallas smal. En väg leder till mörkret,  den vägen kallas bred. Frågan är nu bara, vart går din väg? Vandrar du på vägen  Fortsätt läsa

– Ske din vilja

Vittnesbörd av Linda Boman Jag vill läsa ur Psalm 25: Till dig Herre upplyfter jag min själ. Min Gud, på dig förtröstar jag, låt mig icke komma på skam. Låt icke mina fiender fröjda sig över mig. Nej, ingen kommer på skam som förbidar dig. På skam komma de som Fortsätt läsa