Tro!

T. L. OSBORN Många beder om Välsignelser, som Gud har lovat, men de kommer inte att tro att de har mottagit svaret, förrän de kan känna och se det. Detta är inte tro. Tro, betyder att du är övertygad att vad Gud lovade, och det som du bad om, är ditt, att du har mottagit det även innan du kan se och känna det. Denna tro är baserad på Guds löften allena. Det är som ditt naturliga sinne och din tro utkämpar sina största strider. Här är kampplatsen för ditt förnuft och Guds ord. Du beder om helbrägdagörelse, men ibland uppenbarar sig inte svaret ögonblickligen. Du känner fortfarande smärta och feber. Guds Ord förklarar att” genom Hans sår är du helad.” Förnuftet säger, att sjukdomen fortfarande finns kvar. Det är här, som du måste övergiva ditt förnuft och tro Guds Ord, du ger inte uppmärksamhet är vad du ser och känner, utan du uppmärksammar bara vad Gud säger i sitt Ord. I Ordspråksb. 412022 läser vi: ”Akta på mitt tal, böj ditt öra till mina ord. Låt dem icke vika ifrån dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas djup. Ty de äro liv för envar som finner dem, och en läkedom för hela hans kropp.” Du undervisas här att hålla ditt sinne, dina öron, ‘dina ögon och ditt hjärta uppfyllda av Guds löften allena. Detta utesluter alltid fruktan, otro och modlöshet. Gör detta, och Hans Ord skall verka med *hälsa i hela ditt kött. Gud sänder sitt ord och helar dig, Ps 107:20. Gud har utrustat varje människa med fem naturliga sinnen. Dessa är hörsel, smak, lukt, känsel och syn De är naturliga, och givna oss att styra oss i denna naturliga värld. Men Gud har också planterat i varje människas hjärta ett mått av tro (se Rom 12:3). Våra fem sinnen är naturliga, men Vår tro är andlig eller övernaturlig. Det är genom våra fem sinnen som vi känner kunskap, men det är inte genom våra sinnen, som vi känner Gud. Vi känner Gud genom vår tro och inte i åskådning (2 Kor. 5:7). Våra sinnen är inte hjälpmedlen varigenom vi kan känna Gud och mottaga hans välsignelser. Många, som beder, skulle inte tro att de mottagit bönesvar, om de inte kunde känna eller se det. De har inte lärt vad tro är. Det finns tre attityder med vilka människor betrakta Guds skrivna ord: 1. De ”samtycka” att det är sant. De se Ordet. De beundrar och läser det. De kommer ihåg hela kapitel och citerar dem. De älskar och respekterar det. De säger: ”Det är sant, men inte i mitt fall. Jag förstår inte varför jag inte kan motta de utlovade välsignelserna, men jag vet att Ordet är sant. Det är en underbar bok. Jag älskar den så!” Längre än så går de inte, de kommer inte att handla på Ordet. 2. De tro det som de ”känna”. Du hör dem säga: ”Jag mottog aldrig helbrägdagörelse, när de bad för mig, men jag mottog en stor välsignelse. 0, jag är säker på att jag håller på att bli helad. Jag känner mig så mycket bättre. Jag kände något, när jag bad, så jag tror att Gud hörde mig.” Eller de säger: ”O, jag har bett så ofta, men jag känner aldrig någonting.” De tror bara om de ser eller känner. Detta är aldrig tro. 3. De tro Guds Ord. De handlar på hans Ord. Dessa människor är det, som har verklig tro. Du hör dem säga: ”Om Gud säger det, då är det sant! Om Guds Ord säger, ”Genom Hans sår är jag helad” då är jag helad! Om Gud lovar att tillgodose alla mina behov, då gör Han det!” De handlar alltid därefter. Man hör dem säga: ”Gud är vad han säger sig vara. Jag är vad Guds Ord säger mig vara. Jag kan göra vad Han säger att jag kan göra.” Och de handlar på denna grund, ytterst beroende av Hans Ords okränkbarhet. För dem ”vakar Gud över sitt Ord för att uppfylla det”, för att se till att inte ett ord utebliver. Tron säger: ”Jag har det nu! Det är skrivet! Det är mitt! Pris ske Herren! Verklig tro vilar uteslutande på: ”Så säger Ordet!” Tron är oberoende av våra naturliga sinnen. Tron är verkligheten av vad sinnena registrerar som ingenting. Det råder en ständig kamp mel* lan våra sinnen och vår tro. Våra sinnen föra krig och revolterar mot Guds Ord. De disputerar och kämpar och säger att det inte är så, därför att det inte kan kännas och ses. Men tron förklarar lugnt, ”Det står skrivet! Guds Ord förklarar det, så det är sant!” Att tala i tro, betyder att giva Guds Ord företrädet över våra sinnen. Att tala utifrån det man ser, innebär att giva våra sinnen företräde över Guds Ord. Tron är Guds väg, den är motsatt människans väg. Gud säger: ”Mina tankar är inte edra tankar, ej heller är edra vägar mina vägar.” (Jes. 55:8). Guds väg för dig är att hålla ditt. sinne, dina öron upptagna av Hans Ord, medan han låter det ske. Människans väg är att hålla sitt sinne på sjukdomen, sina öron vända till dem, som talar om att man skall vara försiktig, sina ögon på symtomen och ha sitt hjärta fyllt med fruktan och modlöshet. Men Guds order för att göra Hans Ord till ”hälsa för allt kött” är att giva all vår uppmärksamhet till Hans Ord. Allena, att tro det och bekänna det även om symtomen motsäger det.

Föregående inlägg Från läsekretsen
Nästa inlägg

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x