O, ljuva hemvist bland Jesu vänner

Vittnesbörd av Nina Hjärpe

Jag tackar Gud Fadern i Jesu namn för all den fina naturen vi har runt omkring oss här. Jag ber att vi ska få bevara så mycket som möjligt av det så länge vi lever här nere på jorden. Det är så välbehövligt för vår välsignelse och livsglädje. Sedan blir det än mer härligt i evigheten när allting ska bli bevarat oförstört.

Mitt hem är där på den andra stranden
Där livets timglas ej rinner ut.
Och ej till avsked man räcker handen
Ty himlens glädje tar aldrig slut.

O ljuva hemvist bland Jesu vänner!
Där finns ej mera en sorgens tår.
Ty syndagiftet ej mera bränner
De äro läkta, de djupa sår.

Ej någon vandrare stödd av staven
Skall mera söka för natten hus.
Där öppnas aldrig den mörka graven
Då härskar livet i evigt ljus.

Där suckar ingen vid solnedgången
Och ingen bävar för natten mer.
Men alla sjunga de morgonsången
Ty Gud är solen, som evigt ler.

Ej någon sjöman vid brustet roder
Förgäves söker en säker hamn.
För barnet sörjer ej någon moder
Ty havet öppnar ej mer sin famn.

Mitt hem är där uppå livets stränder
Där fridens ros icke falnar mer.
Med segerpalmer i sina händer
Envar sin hyllning åt Lammet ger.

(Sångtext: Karl Gustaf Sjölin – James McGranahan)

Föregående inlägg – Men säg namnet Jesus Kristus
Nästa inlägg – För Jesus är ingenting omöjligt

Relaterade inlägg