Herren kommer med sina heliga!

Appell av Berno Vidén

Vi talar mycket om Jesu tillkommelse och längtar efter den dag Herren ska komma tillbaka. Men det finns också ett skede som ligger framför som handlar om Herrens dag. När Bibeln skriver om Herrens dag så handlar det om förskräckelse, sådant som väcker bävan och ångest hos människor. Det är skillnad på tillkommelsen och Herrens dag. Vi fröjdar oss inför Jesu tillkommelse, men då det gäller Herrens dag och den dom som väntar, beskrivs den som förskräcklig. Vi läser ur Joels profetia:

Blås i basun på Sion, låt larmet ljuda på mitt heliga berg så att alla som bor i landet darrar, för Herrens dag kommer, den är nära, en dag av mörker och töcken, en dag av moln och dimma.

Som gryningen breder ut sig över bergen kommer ett stort och mäktigt folk, vars like inte har funnits och aldrig ska uppstå igen under kommande släkten. – – –

Inför dem darrar jorden, himlen bävar, solen och månen förmörkas och stjärnorna mister sitt sken (Joel 2:1-2,10).

Joel ser här in i framtiden och han får se Herrens dag, en dag fylld av förskräckelse, mörker och töcken.

I Matteus 24 talar Jesus om samma tid:

Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen, och himlens makter ska skakas. Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet (Matt 24:29-30).

Jesus säger att människorna ska jämra sig vid hans ankomst. Det är ett mycket allvarligt budskap.

När vi talar om Jesu tillkommelse så är det främst i samband med löftet, då han ska komma för att hämta sin församling. Vi som bor kvar här på jorden ska då lyftas hem, upp på skyarna, Herren till mötes, och det säger vi Amen till. Men människorna på jorden, alla som förkastat budskapet och som inte vill tro kommer också en dag att få möta Herren Jesus. Det blir en uppgörelsens dag då människor kommer att inse vem de tillslutit dörren för och utestängt ur sina liv. Bibeln talar om hur Herren kommer med domen, att det blir en uppgörelsens dag då människor kommer att jämra sig. Uppenbarelseboken 6:15-17 beskriver människans reaktion då hon står inför Lammet:

Och jordens kungar, stormännen och befälhavarna, de rika och mäktiga och alla slavar och fria gömde sig i hålor och bland bergens klippor, och de sade till bergen och klipporna: “Fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen och för Lammets vrede! Deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå?”

Jag kommer ihåg hur broder Arne Imsen vid ett tillfälle under ett väckelsemöte delade ett allvarligt budskap som handlade om himmel och helvete. Han sa att för den som inte har tagit emot Jesus och inte har fått sin synd förlåten och blivit ren genom hans blod, är det värre att komma till himlen än till helvetet. Att oförsonad stå inför Guds helighet, härlighet och rättfärdighet, inför Gud som bor i ett ljus dit ingen kan komma, är mer förtärande än helvetets närvaro.

Herren är allsmäktig och alla ska möta honom en dag. Paulus skriver att “alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära” (Fil 2:10-11). Uppenbarelseboken inleds med att beskriva alla människors reaktion inför Jesu ankomst: “Se, han kommer med molnen, och varje öga ska se honom, även de som genomborrat honom. Och jordens alla stammar ska jämra sig för hans skull” (Upp 1:7).

Hebréerbrevets författare förklarar att alla människor måste dö och sedan dömas, men fortsätter att berätta hur Jesus blev offrad för att bära vår synd, ja hela mänsklighetens synd. Här ser vi kontrasten. Den som dör i synd ska dömas men den som fått sin synd utplånad genom Jesu blod, väntar med frimodighet och glädje på hans tillkommelse.

Vi lever i den yttersta tiden

Bibeln har ett tydligt budskap som beskriver vår tid och ondskan som råder i världen, på ett sätt som inte går att missförstå. Gudlösheten tilltar och allt som har med den kristna tron att göra hånas och förlöjligas. Det trampas på Guds Ord och skapelseordningen. Genom olika media matas vi ständigt av värderingar där mannens och kvinnans identitet ifrågasätts, äktenskap och familj nedvärderas, ofödda barns rätt till liv ställs mot kvinnans rätt till sin kropp. Bibeln lyfter också fram orättfärdigheten i världen, egoismen som bor i människan och vart hennes drifter leder.

Lukas ger ännu ett budskap om när Jesus ska uppenbaras för alla människor. Vi läste tidigare att folken jämrar sig. Här står det att människor ska tappa andan av skräck. Det sker saker på vår jord som gör att människor tappar hoppet. Krig och klimatkriser drabbar stora delar av jorden som aldrig tidigare. Men hoppet finns där. Jesus ska komma! Rättfärdighetens Herre ska uppenbaras, och

Jesus säger i Lukas evangelium:

Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas. Då ska man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig.”

Det är så viktigt för oss att uppfylla missionsbefallningen. Fortsätt att sprida evangelium! Påminn människor om Guds skapande makt. Försvara de ofödda barnens rätt till liv. Protestera frimodigt mot företeelser som berövar människan sin rätta identitet. Varna för allt som glorifieras av hbtq-rörelsen, allt som nästlar sig in och formar hela den uppväxande generationen genom skolor, media och internet.

Det kommer en räkenskapens dag. Jesus sa: “Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att få en kvarnsten hängd om halsen och bli kastad i havet.”

Människor behöver få möta Jesus. Låt det få bli vårt fokus den korta tid vi har att verka innan skyn brister och Jesus kommer åter. Evangelium ger mättnad och frid och det kan hjälpa människor ut ur ångest och oro inför allt som drabbar mänskligheten. Det finns ett hopp; se på Jesus!

Föregående inlägg Mitt val är gjort

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x