fbpx

MARAN ATA!*

* Arameiska med betydelsen: Du vår Herre, kom!

Text: Ulla Johansson

Tänk – du kan påskynda Herrens dag
den stora och underbara
Då Jesus på himmelens sky
skall hämta sin blodköpta skara
Längtar du att möta din Frälsare kär
du en gång valde att följa
På försakelsens väg i glädje och tro
om ock genom eld, storm och bölja

Tidstecken visar – det lider mot natt
då arbetets tid är förbi
Ingen kan längre nås av Guds ord
man valt att i synden förbli
Men ännu det finns en kort liten tid
att fullborda kallelsens bud
En tynande veke kan åter bli
 en lågande eld inför Gud

Att brinna av kärlek! – Då måste du fly
från allt som vill släcka din glöd
Blott i Hans närhet du redskapet blir
som räddar en själ från död
En fulltalig skara då snart skall nå
sin Brudgum som himmelsk brud
Om du i trohet tätt går i Hans spår
segerkransen du får av din Gud