fbpx

Skolans verklighet

15 procent av pojkar i årskurs 6 – 9 utsätts för fysiskt våld i skolan.
Av lärarna svarar 7 procent av de manliga och 5 procent av de kvinnliga att de utsatts för våld, enligt en enkät gjord av Stockholms universitet.
Var femte pojke i gymnasiets årskurs 2 har provat narkotika. Och det är framförallt cannabis som ökat. (Källa: Svt)