Helig överlåtelse

Text av Emil Gustafson Andens uppgift är att vinna våra hjärtan för Jesus. Men huru ofta han blöder genom vår trolöshet!1. Vi gråta utan självuppgivande. Och varje strävan att bli helig strandar mot bristande överlåtelse.De trolösa bada Herrens altare med tårar men klaga: ”Var är domens Gud?” (Mal 2) De Fortsätt läsa

Går sakramentalismen mot en ny glansperiod i Sverige?

Undervisning av Stig Andreasson I en tidigare artikel har vi jämfört de mycket olika uppfattningar om nattvarden som två pastorer inom Pingströrelsen står för. Pastorerna Hultman och Halldorf står som representanter för en evangelikal och en sakramentalistisk vinge inom samma rörelse. I den här artikeln skall vi påvisa att sakramentalismen Fortsätt läsa