Församlingen – Guds angelägenhet

Text: Tage Johansson Församlingens ursprung, mönsterbild, upprättelse och historiska skeende. Varje andlig väckelse genom tiderna har mer eller mindre aktualiserat den ursprungliga mönsterbilden för församlingen, som de första apostlarna förverkligade. I Efesierbrevet, som har blivit kallat ”församlingsbrevet”, skriver Paulus att församlingen uppbyggs på apostlarnas och profeternas grundval där hörnstenen är Fortsätt läsa