Skröpligt stoft och längtande livsande

Text: Paulus Eliasson Vad vi menar med människans väsen och ursprung, kommer att påverka hur vi lever med varandra. Därför börjar Bibeln med en berättelse om människans skapelse, för att ge oss en bild av vad vi är i Guds värld. Vad är en biblisk antropologi, hur väl passar den Fortsätt läsa

Abort – ett modernt sätt att offra barn

I den antika världen var det vanligt att offra barn. Arkeologerna har grävt fram rester av barnkroppar som offrats i antika hednatempel. Exempelvis så var Baals och Astartes präster äkta barndråpare. Den avgud som är mest omtalad för att bokstavligen sluka nyfödda är ammoniternas avgud Molok, till vilken det offrades Fortsätt läsa

Ett ramaskri i tiden!

Text: Arne Imsen Allt färre vågar kämpa för de ofödda barnens rätt. Karriärister på samhällsstegen har inte råd att göra sig impopulära. De oföd­­da barnen saknar medborgerliga rättigheter, och deras rop drunknar i feminis­ternas högröstade krav på självförverkligande. Mord i humanitetens namn är ingen okänd företeelse i historien. Men i Fortsätt läsa

En kristen barnmorska blev av med jobbet på grund av sin tro

Höglandssjukhuset i Eksjö hade erbjudit den nyutbildade barnmorskan Ellinor Grimmark arbete. Men då Ellinor, som redan praktiserade på sjukhuset, förklarat att hon på grund av sin tro inte kunde utföra aborter drogs erbjudandet tillbaka.Hon har nu i januari i år anmält sjukhuset till diskrimineringsombudsmannen för att få sin sak prövad. Fortsätt läsa