Barnen i makthavares händer

Insändare från läsare

Fram till och med 1974 beskrevs fostret som levande alltifrån det att en äggcell befruktats. Dåvarande kapitel 3 i Brottsbalken § 1-4 innehöll straffsatserna för brotten mot person. Lägg märke till det: mot person!

Det framkommer inte tidigare i historien att hela nationers kommande barnaskara på ett lagligt sätt får utplånas. Filmer finns bevarade som visar Hitlerväldets fasansfulla gärningar. Propagandan visade ledaren hur han till synes vänligen umgicks med barnen där de stod på rad uppställda inför honom. Ja, falskheters falskhet kan inte få någon berömmelse, men en jämförelse med nutid är verkligen på sin plats.

Hitler ville att de uppväxande skulle offra sina liv för hans eget sjukliga maktbegär, och mest troligt hade han inget dåligt samvete därför. Däremot finns det inte beskrivet att hans lagstiftning var sådan att det skulle ha varit möjligt att utplåna alla små liv innan de var födda. Häri var han befriad från den skuld som gjort det möjligt med ett totalt utplånande.

Falskhet är att beslutsfattare genom sitt tal får folk att tro deras ord som människovänliga sanningar. Falskhet är att inte berätta för varje människa född efter 1975 att ”jag är som beslutsfattare upphovet till det lagliga i att utsläcka ditt liv genom att inte låta dig födas”. Det kanske mest anmärkningsvärda; hur har dessa lagförfattare tänkt? Var de beredda på att se människor i landet födda, så i grunden till intet varande då de i sina skrivna ord till lag gjort det tillåtet att utplåna dem alla? Ja alla som nu lever omkring oss av nämnda årsomfång är och förblir fortfarande noll och intet värda.

Föregående inlägg Jesus om våra dagar
Nästa inlägg Abort – ett modernt sätt att offra barn

Relaterade inlägg