fbpx

Gud vill göra det nu!

Av Arne Imsen Tiden är kort. Jesus kommer snart! Säkerligen är detta sanningar, som varje kristen måste ge sitt fulla erkännande. Allt i tiden förkunnnar detta mäktiga budskap för en sjuk och skräckslagen mänsklighet. Människor, som icke äger livsgemenskap med Gud upplever oron och ångesten i en plågad värld, vilken Fortsätt läsa

Det gäller MIDNATTSROPET

Det är en stor glädje för oss att få presentera för läsarna det andra numret av vår tidning. Provnum- ret trycktes och spriddes i 5000 exemplar, och nu ämnar vi fort- sätta denna tidningsmission i Jesu namn. Vi tror, att Midnattsropet, som vill vara ett radikalt* språk- rör för andlig Fortsätt läsa

“Herrens ord hade mäktig framgång”

Segerrapporter från när och fjärran FRÅN ÖREBRO FRIA FÖRSAMLING ”Är det befogat med ytterligare en församling i Örebro”, finns det sådana som frågar. Andra har helt enkelt fastslagit att vi saknar existensberättigande. Men trots alla mer eller mindre obetänksamma anklagelser från vanmäktiga kristna bekännare, måste vi i uppriktig glädje konstatera Fortsätt läsa

Midnattsropet!

Det är första numret av tidningen Midnattsropet, som du nu har i dina händer. Har du tagit del av dess innehåll lär uppläggning och sammansättning utan närmare förklaring ge besked om tidningens program och målsättning. Midnattsropet har kommit till för att vara ett språkrör för andlig väckelse. Den önskar ropa Fortsätt läsa

“De som voro redo gingo in”

Arne Imsen Jesus skall komma igen, och tidstecknen säger oss, att vi står inför denna tidsålders avslutning. Snart skall ”Herren själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först skola de i Kristus döda uppstå. Sedan skola vi som då Fortsätt läsa

Midnattsropet nr 1 1961

Gud vill göra det nuArne Imsen Församlingen vi kan ansluta oss tillT. B. Barratt Midnattsropet 1961Arne Imsen Det gjorde GudKerstin Svennberg Den tomma krukan, gatan och gravenErik Dalman Kenya för KristusMargareta Eklund, Gunnar Eklund En rätt och värnlös änkaAage Samuelsen En korg med mogen fruktTage Nilsson Ung på nytt såsom Fortsätt läsa