– Jag lämnade katolska kyrkan för att följa Jesus

Predikan av Michael Dakwar – Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. (2 Tim 3:16-17) Från en kristen tidning läste jag under rubriken ”En pingstvän blir katolik” Fortsätt läsa

De hade toppjobb i Jerusalem

Reportage av Ulla Näsholm Michael Dakwar var nyhetsredaktör på israeliska TV1 i Jerusalem och svenskfödda Nina jobbade på generalkonsulatet i samma stad. Båda var evangeliskt troende och hade träffats genom Operation Mobilisering. Nina hade arbetat som volontär i olika länder och Michael var stationerad på huvudkontoret för OM i Haifa. Fortsätt läsa

Den urkristna församlingens ideal

Bibelstudium med Michael Dakwar Jag vill dela med er några tankar angående den kristna församlingens mötesordning och ledarskap. Jag tror att Guds ord ger oss instruktioner, och apostlarna själva gav oss en hel del instruktioner om hur vi ska uppträda i församlingen. Men de för också vidare till oss en Fortsätt läsa