fbpx

– Jag lämnade katolska kyrkan för att följa Jesus

Predikan av Michael Dakwar – Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till  upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig,  väl rustad för varje god gärning. (2 Tim 3:16-17) Från en kristen tidning läste jag under rubriken ”En pingstvän Fortsätt läsa

Medan vi väntar

Bibelstudium av Michael Dakwar Jag tror att ett av de mest använda orden av lärjungarna, var ordet Maranata, som betyder ” Kom Herre Jesus”. De väntade på Herrens tillkommelse, och jag vet att vi i denna församling också har denna önskan att vänta på Herrens tillkommelse. Det är en längtan Fortsätt läsa

De hade toppjobb i Jerusalem

Reportage av Ulla Näsholm Michael Dakwar var nyhetsredaktör på israeliska TV1 i Jerusalem och svenskfödda Nina jobbade på generalkonsulatet i samma stad. Båda var evangeliskt troende och hade träffats genom Operation Mobilisering. Nina hade arbetat som volontär i olika länder och Michael var stationerad på huvudkontoret för OM i Haifa. Fortsätt läsa

Amalek Guds fiende

Undervisning av Michael Dakwar Vi som sanna bibeltroende, accepterar bibeln som Guds ord, den enda auktoriteten för församlingsangelägenheter och personligt liv. Allt vad den innehåller är från Gud, och allt vad Gud säger i den, är sant och värt att accepteras. En man sa till mig: måste inte människan också Fortsätt läsa

Med Jesus i stormen

Undervisning av Michael Dakwar Vi är på väg till vårt eviga hem, som Gud förberett åt oss. En plats utan tårar, utan sorg och bedrövelse. Där ska vi alltid få vara hos Herren. Men än så länge är vi kvar i vårt tillfälliga hem på jorden. Tråkigt nog har vi Fortsätt läsa