Vittnesbörd av Jan-Åke Larsson Gud är outrannsaklig. Har i fem års tid lidit av fruktansvärd nervvärk i halva delen av huvudet. Vänner av alla slag har bett för mig och smort mig med olja. Ingenting har hjälpt. Jag har gått på olika mediciner som dövat nervsystemet och gjort mig till Fortsätt läsa