Förvillelse genom trolldom

Citat ur Andens lag av N P WETTERLUND Han var kyrkoherde i Floda vid sekelskiftet. Under en mångårig, svår sjukdomstid mognade detta kända bokverk, som utkom åren 1910-1912. Alla kristna folk äro förvillade genom trolldomsväsendet från sköko-Rom. Hela kristenheten är, i stort sett, ett trolldöme. Och de troende i alla Fortsätt läsa