Förvillelse genom trolldom

Citat ur Andens lag av N P WETTERLUND

Han var kyrkoherde i Floda vid sekelskiftet.
Under en mångårig, svår sjukdomstid mognade detta kända bokverk, som utkom åren 1910-1912.

Alla kristna folk äro förvillade genom trolldomsväsendet från sköko-Rom. Hela kristenheten är, i stort sett, ett trolldöme. Och de troende i alla kyrkor äro till största delen antingen helt och hållet eller delvis förvillade.
Ty det allena frälsande förstabudsalltet, som dödar trollpackan och gör bruden, finns icke. Man har antingen såsom Judas stannat före pingst hos merguden, eller såsom Efesus sjunkit ned i en sekunda pingst, eller såsom Laodicea helt och hållet fallit ut ur pingst. Så är man trolldomstroende. Och af sådana förtrollade troende vimlar det i alla kyrkor. De ha ingen aning om den allena frälsande och evigt oeftergivliga förstabudsfullkomligheten. De vilja icke ens höra talas om den. De äro förhäxade.
Den romerska skökan är själva ärke-trollpackan. Hennes försanthållande frälsningstro är en trolldomstroende. Hon lägger frälsningen i påvens namn, ”det enda namnet i världen”. Det är trolldomsfrälsning i trollnamnet. Med detta trollband trollar hon hundratals millioner paddmänniskor – in i himmelen. Jesuiterna äro hennes förnämsta trollkarlar och besvärjare. I de fem bokstävernas Jesus-namn och alltså i Satans och djäfvulens namn och med hans makt och hjälp ha de bortbesvurit alla Guds väckelser och varningar genom Herrens heliga. Troll-Rom har en förfärande trolldomsapparat i sin ”läro- och kyrkobild åt vilddjuret”, som är världens yppersta troll-lära och troll-kyrka. Om du går in i en sådan kyrka och har prima förstabudskänsel, då känner du de hvita trolldomsdjäflarna sväva som på tysta, mjuka och ljuva ugglevingar och utandas en hemskt salig och hänförandes ande, så att de förvillade, både fromma och ofromma, bada i tårar och häfva sig i suckar, pustar och allehanda troll-kramp och tro sig vara i tredje himmelen, under det att de äro i den första himmelens ljuvliga trollregioner.
_ _ __ __ _

Den romerska skökan är själva ärketrollpackan. Och hon är moder till trollpackorna på jorden.
Hon har födt dem i äktenskapet med trollgubben, som är kattbjörnen, och alltså i äktenskapet med själva urtrollet, som är Satan. Och hennes svenska dotter är välbevandrad i trolldomskonsten. Den lutherska förfalskarekyrkan i vårt land är en gammal inbiten trollkäring. Hennes ”blotta och bara instrumenttro” är en äkta trolldomstroende. Hennes sjusidigt ande- och hudlösa ”klenod, som allsidigt kringgå den eviga tubudslagen för personlig frälsning, är en ypperlig trolldomsklenod. Hon har borttrollat, bortbesvurit Luthers förstabudsfullbordade tro och förstabudsfullbordade rättfärdiggörelse. Därmed har hon bragt över vårt folk en förfärande olycka. Det är, som hvar och en ser, ett förtrolladt, förblindadt och förhäxadt folk, som nu med stormsteg rusar mot avgrunden.
Den svenska trollpackan har ”i Guds namn” förtrollat millioner padd-själar – in i himmelen. Jesu juridiska straff-summeblod, som icke finnes till, är hennes förnämsta trollformel, med hvilken hon tror sig kunna besvärja synd och död, djävul och helvete. Hennes dop, konfirmation och nattvard äro trollmedel, som hon fått hela det svenska vilddjursfolket till att flitigt begagna sig af. Hennes predikningar äro trolldomspredikningar, som föda trollpaddor med lammhorn.
Och även småkyrkorna äro trollpackor, så långt de äro skökor. Även här trollar man flitigt och ihärdigt och är väl bevandrad i ”svartkonster”.
Den allena frälsande och evigt oeftergivliga förstabudsfullkomligheten med ”den första kärleken” och ”de första gärningarna” är även här en främling och pilgrim, såsom vi ofta sett. Också här föder man trollpaddor med lamm-horn och prisar och försvarar dem såsom duvor.
Ja, de flesta kyrkor och bönhus i vårt land äro icke Smyrna- och Filadelfialokaler, utan trolldomslokaler, där tusentals padd-präster och padd-predikanter trolla frälsning utanför frälsningslagen, alldeles som trollkäringen i fähuset trollar mjölk utanför mjölklagen. Det är en hemsk och förfärande sanning, att hvarje sön- och helgdag, då det ringer samman, är det mestadels sammanringande till trolldom. Ja, där ligger en fasansfull sanning i den starke ängelns ord:
– alla folk blefvo förvillade genom din trolldom.

Föregående inlägg Spurgeons varningar för katolicismen bortsorterat i nyupplaga
Nästa inlägg Dragen ut ifrån henne!

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x