Vad hände med det bibliska dopet?

Pingstväckelsen i Sverige, sprungen ur döparrörelsen, har historiskt sett starka kopplingar till Filadelfia i Stockholm. Där har många viktiga riktlinjer dragits upp under åren. Inte minst när det gäller dopet till Kristus som en medveten handling till följd av omvändelse och tro på Jesus. Det var ingen demokratifråga utan Skriftens Fortsätt läsa

Kampen om troendedopet

När  två av Sveriges största pingstförsamlingar ändrar doppraxis måste vi se det som ett tidstecken. Det är avfallstider!Dopdebatten är också en spegelbild av hela samhällsdebatten  som idag präglas  av en stor besvikelse över sveket mot de idéer som skapade vårt  trygga folkhem.Folkrörelserna och väckelserörelserna töms på sitt innehåll. Vad kommer Fortsätt läsa