Vad hände med det bibliska dopet?

Pingstväckelsen i Sverige, sprungen ur döparrörelsen, har historiskt sett starka kopplingar till Filadelfia i Stockholm. Där har många viktiga riktlinjer dragits upp under åren. Inte minst när det gäller dopet till Kristus som en medveten handling till följd av omvändelse och tro på Jesus. Det var ingen demokratifråga utan Skriftens auktoritet var avgörande.

Idag har Filadelfiaförsamlingen på Rörstrandsgatan övergett den principen och avgjort dopfrågan genom allmänt val bland medlemmarna. Efter omröstning i två församlingsmöten har stadgarna öppnat för medlemskap – inte på Ordets grund, utan på ekumenisk grund: ”Den som har en personlig tro på Jesus Kristus, som blivit upptagen som medlem i en kyrka i en annan tradition och där levt med en tydlig bekännelse av denna tro, samt vill ansluta sig till församlingens tillämpning av Bibeln, kan på ekumenisk grund upptas som medlem i församlingen.”

Frågan är inte ny för pingströrelsen utan man förstår att medlemmarna i ekumenisk anda har bearbetats under många år. För tio år sedan publicerade Midnattsropet följande av Lars Bygdås:

“Niklas Piensoho i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm och Urban Ringbäck i Smyrna Göteborg är alltså beredda att öppna för spädbarnsdop som medlemsgrundande.
I en artikel i Dagen 131031 deklarerade de klart och tydligt att de välkomnade barndöpta i församlingen. Sök och läs den!
Och nu i november skickade ledaren för Pingst, Pelle Hörnmark, ut ett brev till pastorer och predikanter och föreslog ett möte februari och mars 2014 där frågan om dop och medlemskap står högst på agendan.”

Så här skrev pastor C. G. Hjelm i sin bok Döpareröselsens väg genom tiderna (1946):
”Döparerörelsen är icke en sekteristisk särform av kristendomen, den är tvärtom kristendomens huvudform.”
”Var spårade kyrkan ur? Då den upphörde att vara en döparerörelse. Dopet var stötestenen, det närgångna kravet på personlig avgörelse. Dopet blev barnadop och församlingen en stats- och folkkyrka, som började förfölja döparna lika grymt som den hedniska makten förut förföljt martyrerna.”

Vad säger Skriften?


Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd.

Mark 16:16

När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: “Bröder, vad ska vi göra?” Petrus svarade dem: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva.

Apg 2:37-38

När de nu färdades vägen fram kom de till ett vattendrag, och hovmannen sade: 
”Här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt?” Filippus sade till honom: 
“Om du tror av hela ditt hjärta kan det ske.” Hovmannen svarade: “Jag tror att Jesus Kristus är Guds Son.” Han befallde att vagnen skulle stanna. Både Filippus och hovmannen gick ner i vattnet, och Filippus döpte honom.

Apg 8:36-38
Föregående inlägg Kampen för evangelium på Kuba fortsätter
Nästa inlägg Det sigillmärkta Lammet

Relaterade inlägg