Nyandliga läkedomsmetoder

Kapitel 4 ur den nyutkomna skriften ”Nyandligheten och det gamla evangeliet”  Av Stig Andreasson Helande av fysiska sjukdomar med hjälp av magiska verkningsmedel blir allt vanligare. De flesta som håller på med detta tar frimodigt på sig den engelska titeln ”healer” (helbrägdagörare). En del av dem påstår sig ha övernaturliga Fortsätt läsa

En gång missionär – alltid missionär

Evy Juneswed, som nu är 76 år, har i över trettio år varit engagerad i ett missionsarbete i Swaziland. Hon har de senaste åren blivit allt mera känd genom sina föredrag där hon informerar och varnar för nyandlighet av olika slag. När hon under påsken besökte Maranataförsamlingens konferens, passade Midnattsropet Fortsätt läsa