Midnattsropet nr 3-4 1964

Klicka på bilden ovan för att läsa tidningen. Maranatafolket lyckliga är vi! – Maranatasången Politisk reformverksamhet eller väckelse?av Arne Imsen Nytt konventikelplakatav Arne Imsen Segerrapporter från Kenya och Brasilienhälsningar från fam. Eklund och från fam. Höglander Gån fördenskull ut…!Erik G. Eriksson intervjuar unga evangelister Nu är det särlaregnets tidav Iréne Fortsätt läsa

Midnattsropet nr 10 1963

Klicka på bilden ovan för att läsa tidningen. Väckelseav Donald Bergagård Hur jag upplevt Maranata-väckelsenav Herbert Ottosson Guds ord har framgång i Trollhättanav K. E. Svensson Mitt vittnesbörd: Han vederkvicker min själav en syster frälst av nåd Ett under skedde – Jag begynte se!ett vittnesbörd av en syster Rapporter från Fortsätt läsa

Generationers traditioner

Generationers traditioner, kyrkoståt och prästers skrud,  Många helga sakramenten, kör och mustigt orgelljud.  ”Jag har vunnit rikedomar och behöver ingenting.  Gud, vår Fader och vår kyrka gör mig trygg med dessa ting.” ”Vår orkester spelar ljuvligt och vår sångkör sjunger skönt.  Mest om kärlek och om blommor, något annat är Fortsätt läsa