Skolan förbjuder besök vid julkrubban

Ekdalens förskola i Bollebygd fick bryskt avbryta sina planer på att besöka bygdens julkrubba. Meningen var att barnen skulle få höra om varför vi firar advent. En förälder hänvisade till skollagen som säger att all undervisning ska vara icke-konfessionell, vilket räckte för att skolans chef valde att förbjuda studiebesöket. ”Jag Fortsätt läsa

Ny skollag kriminaliserar svenska föräldrar

Text: Karin Vidén Utbildningsminister Jan Björklund presenterade den 15 juni Utbildningsdepartementets skollagsberednings förslag till ny skollag, Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. Förslaget är sänt på remiss till ca 140 instanser vars svar ska inkomma senast den 1 oktober 2009. Regeringsproposition om ny skollag planeras läggas våren Fortsätt läsa

Skolans värdegrund i kris…

Analys av Karin Vidén -Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på.Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som Fortsätt läsa