Regeringens utredare: – Föräldrarna disponerar barnen på fritiden…

Ledare av Berno Vidén I en mediastorm vilken hade sin upprinnelse i ett program producerat av Existens, hemmavarande i SVT, anklagas Maranataförsamlingen i Stockholm för att bedriva illegal skola utan insyn. Skolverksamheten ska ha pågått i trettio år och dessutom påstås att aga finns med som en del i undervisningen. Fortsätt läsa

Staten som gud

Undervisning av Arne Imsen Staten är inte en instiftelse med upprinnelse i någon Guds förordning. Hur ska då samlivet och ett samhälle överhuvudtaget kunna fungera?Guds väg var den diametralt motsatta, alltså inte centralisering och maktkonstellationer till institutioner, utan fastmer var Guds tanke decentralisering av all makt till individer och där Fortsätt läsa

Alarmerande rättsförskjutning!

Analys av Arne Imsen ur Midnattsropet 1979 Detta avsnitt av en artikel ur tidningen Midnattsropet från 1979 – skriven av Arne Imsen – visar onekligen på några mycket väsentliga, bakomliggande omständigheter, som det sedermera har visat sig ha funnits alla skäl att i tid både genomskåda och sanningsenligt beskriva på Fortsätt läsa

Statsmakten – i historisk utveckling och profetisk fulländning

Analys av Jan Egil Hafsahl Detta ämnet är mer en historisk analys än ett bibelstudium. Det är oerhört viktigt att vi som enskilda kristna och församling kommer till en klar förståelse av det bibeln kallar världen, världens makter eller det vi kan kalla stat eller statsmakt, så att vi i Fortsätt läsa

Skolans totalitära mål

Analys av Berno Vidén Tidigare i år tvångsomhändertogs en tonårsflicka i Tyskland på ett brutalt sätt och spärrades in för psykiatrisk tvångsvård. Hennes brott var att hon fick hemundervisning, dvs hon undervisades i hemmet av sina föräldrar. The Washington Times rapporterar om hur den varmt troende familjen som tidigare flytt Fortsätt läsa