HELBRÄGDAGÖRELSE

Är det Guds vilja att bota alla? Det är en fråga som behandlats mycket och blivit besvarad på många olika sätt. Men om vi läser bibeln så skall Vi finna det rätta svaret, ty där har Gud uppenbarat sin vilja. Gud vill att alla människor skall bliva frälsta. 1 Tim. 2:3, 4. Det grekiska ordet 5020, som i vår bibel är översatt med frälst, betyder även att frigöra, göra helbrägda. När Gud vill att alla skall bli frälsta menar han även att alla skall bli helbrägda. Då Gud sände sin enfödde son till denna syndiga jord var det för att frälsa och bota människor både till själ och kropp. Då Jesus vandrade här nere, ser Vi honom överallt förlåta synder och bota sjuka. Många sådana tillfällen ger oss bekräftelse på Guds vilja. Och alla som voro sju/en botade Iaøm, för att det skulle fullbordas, som var sagt genom profeten Essaias när han sade: Han tog på sig våra krankheter, och våra sjukdomar bar han. Jesu död var en död för alla. Det heter, att vid Jesu död tog han alla våra synder och alla våra sjukdomar och krankheter. I profeten Jesaja heter det ”och i hans sår bliva vi helade”, men i Petri brev står det: – och i han sår haven i blivit helade.” Denna härliga frälsning, som omfattar både själ och kropp, har givit åt alla. ”Ty ‘om’ och en som åkallar Herrens namn, han skall bliva frälst.” Rom. 10:13. Detta måste gälla alla, annars skulle Gud ha anseende till person. Men det står att Gud inte har anseende till person. Då Jesus gav löfte om att vi skulle få bedja ”om vadhelst i Viljen,” så menade han även helbrägdagörelse för våra sjukdomar. Här var också alla inräknade ty han sade: ”var och en som beder, han får.” Dessa många löften Jesus gav, gällde alla. Ägrde de gällande kraft fordom, äger de ännu idag gällande kraft. Bed om helbrägdagörelse, ty det är din del och rättighet du har i Kristus. Frälsning och helbrägdagörelse till hör oss. Det vann Jesus åt oss i sin död på Golgata kors. Stå på Guds löfte och tro, att det är ditt. Tacka för att det tillhör dig och det skall ske dig som du tror. Satan är besegrad och Jesus har vunnit en fullständig seger över all synd och sjukdom. Denna seger, som Jesus vann, är din seger. Det finns människor som menar att det är Guds vilja att de skall vara sjuka. Men vår bibel ger oss inget stöd för den sanningen. Bibeln lär att vi skall vara friska. Man använder sig av Job, som ett exempel på detta att man skall vara sjuk. Det var satan som slog Job med ,detta lidande han fick utstå. Men kom ihåg, att Gud hjälpte Job i lidandet botade honom också och gav honom riklig Välsignelse igen. Han som har hjälpt dig och styrkt dig i lidandet han vill hela dig. Håll fast vid detta. ‘ Orsaken till att man blir sjuk, och att man inte blir frisk, är ofta att man har synvdat, Men detta behöver inte förskräcka någon, ty denna situation är inte alldeles hopplös. Det finns löfte om både förlåtelse och helbrägdagörelse. I Jakobs brev 5:1416, står det: – Är någon bland eder sjuk, må han då kalla till sig församlingens äldste; och dessa må bedja över honom och i Herrens nanm smörja honom med olja, Och trons bön skall hjälpa den sjuke, och Herren skall låta honom stå upp igen; och om han har begått synder, skall detta bliva honom förlåter. Bekännen alltså edra synder för varandra och bedjen för varandra, på det att I mån hli’oøz hotade. Mycket förmår en rättfärdig mans bön, när den bedes med kraft. Guds ord uttrycker hans vilja. Jesus sade: jag är kommen för att göra dens vilja som har sänt mig. Aldrig ser du Jesus säga till någon, att det var Guds vilja att de skulle vara sjuka. Nej fastmer står det att han botade alla som voro under djävulens våld. Jesus Kristus är densamme idag. Han vill bota dig. Tro detta och ske dig som du tror. Apostlarna fick genom Guds löften och Guds kraft förmedla hälsa till många människor. Aldrig hör du dem säga till någon att det skulle vara Guds vilja att de skulle vara sjuka. Då Filippus kom till huvudstaden i Samarien heter det: Ty från många som voro besatta av orena andra foro andarna ut under höga rop, och många lama och ofärdiga hlevo hotade. Den Guds kraft som verkade dessa ting fordom, är lika mäktig idag. Tro det Herren har sagt i sitt ord. Det är ditt. Låt icke det minsta tvivel på Guds Vilja göra sig gällande mer. Vad Gud har sagt det står han för. Han kan inte ljuga. Vi skall heller inte göra honom till en ljugare. Jesus är sanningen. Han skall göra oss fria. Amen!

Föregående inlägg NÅDEGÅVORNAS STORA BETYDELSE
Nästa inlägg

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x