Brev från läsekretsen

Guds frid! Efter att ha prenumererat på Midnattsropet för år 1961 och tagit del av det fria, gudomliga budskapet tidningen innehåller, önskar jag prenumerera på ytterligare 30 ex. per. år. Här har det fria verket smutskastats av andra troende och i synnerhet pingstvännerna. Jag har därför tänkt att besöka hemmen och tala med dem om Gud samt lämna en tidning. Jag har haft en vision av ‘hur *Gud kommer att gå fram här blott vi är lyidiga honom. Jag är även tacksam för grammofonskivornas innehåll och andekraften i sångerna. I min familj har Vi två ofrälsta flickor inneboende :och de har med tydlig gripenhet lyssnat till dessa skivor och särskilt sången: Jag önskar att se Jesus först av allt. Hoppas också att bröderna och sångarna från Örebro kommer åter till Trollhättan och Dalsland. I Trollhättan är Guds verk på frammarsch med mäktiga möten. All ära till Jesus. Det är en underbar nåd att få vara med i detta fria verk. Gud välsigne broder Imsen och församlingen rikligen. Kom ihåg Dalsland i Edra böner. Eder broder O. N. Broder i Kristus, Frid! Av en händelse korn jag att få ”Midnattsropet” nr. 4 och 67 i mina händer. Jag fann innehållet så värdefullt att jag härmed ville be Dig vara vänlig att omgående sända mig ett tiotal ex. av de båda ovannämnda tidningsnumren. Jag vill gärna också ha de äterstående numren till årets slut. Vidare önskar jag att få grammofonskivorna CCEP 3 och CCEP 4 som annonserades i nr. 67. Av Midnattsropet att döma så är jag fullständigt på samma andliga våglängd som Ni bröder och systrar i Örebro. Jag önskar av hela mitt hjärta att Gud skall välsigna Eder och må Han få leda Eder på rätta Vägar. Gud förbereder stora ting utöver vårt land. Här i T är vi en grupp som samlas regelbundet till bön. Och vi vet att Gud på ena eller andra sättet snart skall öppna dörrar för Ordet också härnere. Tiden härefter är kort. Därför gäller det bryta ny mark och inte så ibland törnen. Gud har ju gång på gång visat Vägen Vi har att gå in på. Under allt så är det oerhört Viktigt att Vi är iklädda hela Guds vapenrusning. Har Vi inte tidigare haft närkamp med ondskans andemaiker, så kommer Vi att få det när vi går utanför lägret. Men är vi på Guds väg, så kommer han att verka med oss. Vi skall få uppleva den apostoliska tidens gudomliga krafter i funktion. Har Du broder något mötesband, som är fyllt av eld och Andekraft, så meddela mig det. Jag har en Tandberg bandspelare, som jag gärna vill använda att mis* sionera med. A. P.

Föregående inlägg Saltgölar
Nästa inlägg Missionsbrev

Relaterade inlägg