“Elden brinner lika härligt nu som förr”

Från Norrköping och Örebro
DOP I NORRKÖPING
Lördagen den 16:e juni förrättades dop i Norrköping då 2 nyfrälsta ungdomar döptes. till Kristus. Lokalen på Gamla Rådstugugatan, där den transportabla dopbassängen placerats, var fullsatt och väckelsens Ande var härligt utgjuten.
Broder Elof Johansson vars son nu skulle döpas vittnade inspirerat och talade bland annat om att han självför drygt 30 år sedan blev döpt i denna lokal. Sedan talade broder Arne Imsen och gav oss ett levande budskap som ånyo aktualiserade det gamla fältropet, att gå ut till Jesus ”utanför lägret” för att bära hans smälek. Flera sökte Gud till förnyelse och upplevde Herrens frigörande kraft och många var märkbart skakade av Guds ord och Andens närvaro. En nyfrälst broder anmälde sig i mötets avslutning till dop och döptes dagen därpå i förmiddagsmötet. Det är underbart att veta att ingen har monopol på himlaströmmens glädjeflöden, och ingen har heller ensamrätt till Guds kraft. Alla kan få livets vatten fritt och för intet. Alla kan bli mäktiga redskap för Gud om de bara respekterar Guds ord och går ut i tro på Guds löften. Trons folk får alltid Guds löften uppfyllda och de driver främmande härar på flykten. Varför? Därför att trons folk har i alla tider varit ett praktiserande folk.
I KRISTUS – ALLTID SEGERTÅG. HALLELUJA!
Agne Bark.

HÄRLIGA DAGAR I ÖREBRO KONFERENSEN
Örebro Fria. Församling hade under tiden den 711 juni inbjudit till några dagars samling kring ordet och bönen. På dagarna har man samlats för att bedja och studera bibeln i olila frågor och på kvällarna har det hållits offentliga väckelsemöten i vilka flera vittnen har förkunnat väckelsens härliga och förlösande budskap. I bibelstudierna har broder Finn Arne Imsen särskilt behandlat ämnet: Guds församling. Många intressanta ting har berörts och blivit till rik välsignelse och nytta med tanke på framtiden.
I två dagar medverkade broder Henning Thulin, från Solna, och förkunnade Guds ord med glöd och kraft. Efter fyra års tystnad har nu broder Thulin kommit riktigt i elden igen. Det var glädjande att höra dessa positiva tongångar om Guds möjligheter att gripa in och hjälpa människor.
På förmiddagsmötet Annand. pingst predikade broder Imsen och utgick från textorden: ”Gån ut till honom, utanför lägret”. Han betonade, att det inte endast betydde att lämna en organisation, utan att denna sak har en djupare mening.. Säkerligen kommer mera av detta budskap senare i Midnattsropet. På kvällen vittnade flera om vad de har upplevat av Jesus. Vi tackar Gud för dessa dagar och för allt vad Herren har gjort. Segertider väntar över hela vårt land och väckelsens eld brinner. En oerhörd längtan finns i landet och man samlas till bön överallt. Låt oss hålla fast vid Guds löften i åkallan och bön med tacksägelse. Jesus kommer snart! Maranata!
Jack Donald Bergagård

Föregående inlägg “Han kommer till Sverige”
Nästa inlägg Nytestamentlig väckelse

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x