Nytestamentlig väckelse

Av W. Grant
Översatt av H. Alexis

Varför har vi inte väckelse i våra församlingar, och varför finns det så många splittringar? De flesta församlingar är splittringsrörelser eller skärvor från andra kyrkor. Den person, som bildar en ny församling kommer, som det synes, från en annan församling. Människor undrar varför vi inte har väckelse.
Ordet ”väckelse” nämnes inte i Nya Testamentet. Herren väntar inte att Hans församling skall dö innan den behöver förnyas. Fortsätter församlingen att verka och gå framåt, kommer den inte att frysa till.
En sann rörelse från Gud sänder människor ut till andra städer, för att nå dem, som ännu inte har fått lhöra evangelium. Den Helige Ande kommer för att göra oss till vittnen i Jerusalem, Judeen, Samarien och sedan intill jordens ände. (Apg. 1:8).
I den första församlingen drog sig många av de kristna undan och tillbad Herren, men de gick också ut på gatorna för att vintna. Av den anledningen blev de också vid flera tillfällen kastade i fängelse. Många kristna av i dag vittnar endast inom sin egen kyrkobyggnad.
Nytestamentlig väckelse
Nya testamentets sätt att vinna själar går inte ut på att uppmana människor att bestämma sig för att bli kristna och sedan underskriva ett kort. Att endast samla en stor skara människor är inte något nytesmtamentligt mönster. Filippus for ned till Samarien. Han var inte en apostel, han var diakon och kom som sådan till en ny plats och ett nytt f olk. Han såg hur onda andar blev utkastade, hur sjuka blev botade och hur de nyomvända blev fyllda med den helige Ande innan han lämnade staden. Han såg anadebedömningens gåva i funktion. Han fann att endast tro och dop inte förändrar människors hjärtan. (Apg. 8:1221).
Denna Andens rörelse började inte förrän en splittring kom till stånd i hemförsamlingen, i Jerusalem. Förföljelse kom, och medlemmarna blev kringspridda. Men dessa gick omkring och förkunnade evangelium. (Apg. 8:34). Hade inte förföljelserna brutit ut, skulle dessa män säkerligen inte evangeliserat på detta sätt utan de skulle nog ha samlats omkring hemförsamlingen och haft det skönt. Förföljelserna hade kanske inte kommit som de gjorde, om församlingsmedlemmarna lytt Jesu missionsbefallning att gå ut i hela världen och förkunna evangelium. Om svårigheter skulle uppstå, och medlemmarna i din församling, som har det så bra, skingrasdes, skulle säkert flera församlingar uppstå runt omi städerna. Det är tillräckligt med folk att fylla alla kyrkor, som kan byggas.
Den verkliga rörelsen
En rörelse, som verkligen kommer från Gud, sänder de kristna ut på gator, nattklubbar, krogar o.dyl. för att vittna om Guds frälsande nåd. De kommer att grunda en ny församling vid varje vägkorsning, skolhus eller postkontor. De kommer att grunda en ny församling i stället för den gamla, som fanns förut. Inte endast ett fåtal människor kommer att ägna sig åt en församling. Dessa kommer inte att bli passiva. Det ä när du blir passiv, som du stelnar till i ditt kristna liv.
Jag träffade en man denna vecka. Han är pastor i en församling i en liten närliggande stad med åtta hundra invånare och åtta kyrkor. Jag antar att de har sju diakoner i varje kyrka. Denna pastor ville att jag skulle komma och hålla en mötesserie i hans församling. Behöver jag gå dit där det finns en kyrka på var hundrade person? På somliga platser finns det endast en kyrka på 15 tusen personer.
Vid nitton års ålder var jag diakon i en god församling. Jag kunde inte se läget så som de andra diakonerna såg det, och vi kom i strid. Jag kunde inte förstå det. När jag bad, var jag ledd av Herren. Efter en tid grundade jag församlingar på olika platser, och dessa existerar fortfarande Hade I jag inte gått ut och gjort detta, skulle splittringen inte kommit till stånd.
Tillhör du en församling med många medlemmar, som har samma kunskap och kallelse och önskan att göra samma sak för Gud? Varför går inte du ut och vinner själar innan förföljelsen kommer och tvingar dig? Människor dör runtomkring dig utan vetskap om Guds frälsande nåd. ”Gån ut i hela världen och prediken evangelium för allt skapat.” Gör det villigt eljest måste Herren tillåta någonting, som skingrar människorna och tvingar dem att gå.

Föregående inlägg “Elden brinner lika härligt nu som förr”
Nästa inlägg Från Kenya

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x