“Samlen i ladorna”

Tor-Erik Antell

Bäst de säga: ”Allt är väl och ingen fara är å färde”
Vill härmed efter den nåd som Herren giver, återge vad Han uppenbarat för mig, sin bristfälliga tjänare, ett budskap i tidsållderns midnattstimma. Efter det jag för 0:a 15år sedan kom till tro på Herren Jesus och fick mottaga frälsningen började Herren tala till mig på olika sätt. Dock *har jag icke tidigare fått eller erfarit någon uppmaning att vittna om dessa upplevelser. För någon tid sedan i mitt dagliga arbete började Herren plötsligt tala till mig bl. a. förklarade den Helige Ande för mig två syner jag fick se som nyfrälst. Hade icke kunnat förstå dessa tidigare. Guds Ande lät mig även förstå att tidpunkten först nu var inne att detta budskap skulle gå ut, samt gav mig en entydig uppmaning, att vittna om vad jag sett och hört. Dock måste jag erkänna att denna uppmaning fyllt mig med stor ångest men jag vill vara lydig den *himmelska rösten. En natt, “kort efter det jag kommit till tro fick jag se följande:
Fann mig gående på en landsväg i Vasa i Finland. Plötsligt Ihördes en röst, som talade från himmelen sägande: ”SAMLEN I LADORNA MEDAN TID ÄR, TY SNART KOMMER DEN STORA STORMEN OCH DET ‘STORA REGNET l l ! !” Rösvten, som var stark som ett tordön, hördes ända in i husen, jag såg huru människorna rusade ut på gator och vägar för att göra som rösten befalllt. Sedan blev det mörkt över allt odh en fruktansvärd storm med ett regn som ett Niagara vattenfall, vräkte sig över staden. Det förunderliga var, att varken stormen eller regnet bekom mig det minsta utan själv vandrade jag genom staden under detta infern’o medan jag storligen fröjdades över ‘att Herren ‘hade frälst mig ut ur denna världen. Nu, femton år senare, förklarade Herren synen sålunda: Att samla i ladorna är en uppmaning till brudesjälarna att gå ut för att samla in den sista skörden, ty Jesu ‘andra tillkommelse står för dörren. Sedan skall ingen tid mera givas. Den stora stormen kommer att orsakas av en fruktansvärd atombomb, som även är upphovet till att det stora regnet, som är Östersjöns vatten faller ned över Finland.
Den andra synen:
Jag färdades sjöledes söderut utmed Boutniska viken en kort bit från land. Och fick då se något mycket förunderligt; längs alla stränder utmed den finska kusten stod predikstolar uppställda bredvid varandra, bakom varje predikstol var rest ett korsbanér och i mitten av varje b’anér fanns ett avhugget människohuvud, jag kunde även se hurusom blod rann ned från huvudena. En förunderlig stillhet rådde överallt, och landet såg helt övergivet ut.
Sedan befann jag mig utanför den svenska kusten där rasade fruktansvärda strider. Det syntes som om en främmande armé hade förskansat sig längs stränderna. Jag såg gran’atkastare, kulspru’tor och handeldvapen användas och eldgivningen var riktad upp mot land. Efter detta försvann synen.
Den Helige Ande förklarade synen: ”Kampen är snart slut och segern är vunnen över ondskans Ihärskaror. Du fick se Finland efter Lammets seger. Baneren är segerbane’r resta till Lammets ära. Huvudena på baneren vittna om heliga vilka offrar sina liv för sin tro på Lammet. Det du såg hända i Sverige, kommer ‘icke dig vid mera. Sveriges folk har redan blivit förvarnade om detta.”
Älskade vän som läser detta, att vi Ihar mörka ‘tider att vänta även i våra nordiska länder ha vi ju länge förstått, dock, ingenting kan hindra oss från att taga vår tillflykt till Klippan Kristus. Han skall *bära oss även genom de svåraste prövningar. Jesus Kristus *har en gång för alla vunnit seger över ondskans härsk’ara. Till dig som ännu inte mött Herren Jesus till frälsning ville jag säga: Sök Kristus idag, medan Han låter sig finnas av dem som söker Honom. Sök frälsningen inte av rädsla över det onda som skall övergå vår värld, utan för din egen odödliga själs skull. In’tet annat namn är givet i vilket vi kan få frid än Jesus Kristus. Han har utgivit sig själv för oss. Han står med utsträckta armar och väntar dig. Han har själv lovat: Den som kommer till mig skall jag sannerligen inte kasta ut. Avgör dig för Kristus idag och du skall få en friud som du ‘aldrig annat. Då får du frid och glädje, hopp för evigheten och ett evigt liv i salighet. Jesus Kristus är densamme, igår idag och i all evighet. Amen, kom Herre Jesus!

Föregående inlägg Jönköping: M A R A N A T A
Nästa inlägg Falsk och sann förkunnelse

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x