Från Norrköping

Agne Bark

Maranata-församlingen i Norrköping hade under Allhelgonahelgen en rikt välsignad och Välbesökt kampanj, då flera blev frälsta och många fick möta Gud till förnyelse. Donald Bergagård och Leif Carlsen m. fl. bröder tjänade med Ordets predikan, och sångare från Örebro, Jönköping och Motala hade mött upp med jubelstämda hjärtan och strupar.

Församlingen har även under hösten besökt flera ungdomsgårdar där den trosfriska sången har tagits emot med öppna öron. Dessa besök har mer än något annat bringat välsignelse till våra egna hjärtan. Säkerligen vilar Guds välbehag på ett särskilt sätt över varje försök att få ut Guds levande och livsförvandlande budskap till de ungdomsskaror som i dag är så helt främmande för verklig evangelisk kristendom. Gud har aldrig sagt, att Vi skall låsa fast oss med budskapet inom fyra utvalda väggar. ”Gå ut”, är den första och största uppmaningen i Jesu missionsbefallning. Den levande Eldtungan förvandlar än i dag de ”klosterkristna” till ett ”de vida viddernas och visionernas folk.” Här måste Gud möta vårt trosliv ännu mycket mera.

Sista söndagen i november besöktes även fängelset i Norrköping där möten på vardera en timme hölls. Där var förvånansvärt öppet för Guds ord. Kvällsmötet samma dag var ett underbart segermöte där Herren frälste syndare och döpte i den helige Ande.

Verket går fram och eftersom vi ännu ej har upptäckt någon backväxel på evangelii segertåg och ej heller kan se att Herren har kallat några till bromsare, så fortsätter Vi framåt i Herrens namn.

”Upp till strid att Herren tjäna Kraft därtill skall Han förläna.” 

Föregående inlägg Henning Thulin skriver om boken: Har Lewi Pethrus rätt?
Nästa inlägg Aktuellt

Relaterade inlägg