Henning Thulin skriver om boken: Har Lewi Pethrus rätt?

Har Lewi Pethrus rätt? Maranataväckelsens ställning till pingströrelsen och andra samfund.

Arne Imsen. Midnattsropets förlag. Pris 3 kronor.

I profeten Jesaja bok 56:10 heter det som ett ord från Herren: ”Väktarna här äro all’asammans blinda; de ‘hava intet förstånd de äro allasammans stamma hundar som iclee skälla; de ligga och drömma ‘och vilja gärna slumra.”

Blind-a väktare och stumma hundar, det betyget gav Gud själv åt Israels lärare och herdar. Är det inte samma tillstånd i vårt land i dag? Både präster, biskopar, frikyrkopredikanter och pingstpascorer är i dag blinda väktare och stumma hundar, som leder hjorden vilse och ej skäller på ulven och andra Vilda djur som vilja riva hjorden. Det finns några undantag både bland prästerna, briskoparna och pingstpredikanterna. Ett av dessa välsignade undantag är broder Arne Imsen.

I skriften: ”Har Lewi Pethrus rättP”, avslöjar broder Imsen i Andens kraft det andliga lä” get i dag i den väckelse, som Gud sände vid sekelskiftet och som brukar kallas pingstväckelsen. Skriften är ett Andens ”skall” till slöa, försoffade och förförda s. k. frälsta, var de än finns.

Det finns dem som sagt mig: Men broder Imsen skäller ju på de frälst-a. Nej, det gör han icke, men på dem som menar sig vara Guds barn, men icke år det. Var finns de namnkristna i dag? De namnkristna, som man för 50 el. 100 år sed-an fann *i kyrkan, de finns inte bara där nu. Var finns de då? Jo, i dessa friförsamlingar, där man har namnet om sig att man lever och tom. bekänner sig tro på Andens dop, där finns de ”namnfrålsta” Och deras väktare är blinda och deras herdar är stumma hundar, som icke skälla.

Pris ske Gud, för det ”skall” som broder Imsen nu låtit gå ut i tryck. Ty lägg märke till en sak: Skriften är icke ett person* ligt angrepp på någon eller några utan det är ett våc/eelserop: ”Vakna upp, du som sover.” Vet Ni vad som år det största hindret för en väckelse i vårt land i dag? Det är icke drinkare, skökor, rökare, raggare, och andra öppet ogudaktiga, olyckliga människor. Nej, det är nu som på Jesu tid, dessa blinda ledare och fariseiska namnfrälsta. Och de kristna, som har den högsta bekånnelsen om Andens fullhet men icke upplever denna fullhet i sina liv, de är idag det största hindret för en Väckelse.

Broder Imsen går här med Andens svärd i sin hand till angrepp mot otro, förfalskni-ng av Guds Ord, kyrkopolitik, världslig poli’teik, dubbelmoral och lögn. Han kämpar icke en strid om makt och personlig prestige med någon, men det år en man sänd av Gud, som skakats i sitt inre över det andliga läget framförallt i pingströrelsen i vårt land, men dessutom en man som sett den stora synen, den himmelska ‘visionen av en underbar våckelse som Herren skall sända över Norden innan Brnden ryc/ees upp till sin Bradgnm på skyn.

Vill Du vara med och rädda någon, bärga den mogna skörden, så tag hem denna skrift och sprid den till alla dina vänner och bekanta. Ta gärna och giv denna skrift nu under jultiden som en julklapp till alla dina bekanta. Så får även Du vara med om att låta väckelseropet ljuda vida omkring.

Henning Thulin.

Föregående inlägg Utanför lägret
Nästa inlägg Andens frukt

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x