MARANATA!

Jesus kommer snart tillbaka. Ett Viktigt nummer på Guds program. 

Maranata – (Herren kommer)

Kom i tid, kom i tid, Medan jesus röst dig kallar, kom i tid.

Om i synd du längre vandrar Himlens port du finner tillstängd och ditt rop blir då försent.

Kom i tid!

MARANATA – ”Om någon icke har Herren Jesus Kristus kär, så vare han förbannad” 1 Kor. 16:22.

Ordet Maranata återfinnes endast på en plats i hela bibeln, men dess stora betydelse är betonad av aposteln Paulus i slutet av hans första brev till församlingen i Korint. I det ovan anförda bibelordet är två mycket ovanliga ord sammanförda. Nämligen ”anathema”, som betyder förbannad och ”maranata”, som betyder Herren kommer. Texten lyder alltså: ”Om någon icke har Herren Jesus kär, så vare han förbannad.” Detta är allvarligt men dock sant.

Ordet Maranata användes av de första kristna för att uppmuntra varandra. Särskilt i svåra förföljelsetider, vilka de ofta fick gå igenom. Jag förstår också, att när de kristna blev kastade in på arenan till de vilda djuren, blev ofta detta Maranata ,ropat till dem från deras trossyskon, för att ge dem hopp, uppmuntran och hugsvalelse i deras prövningsstund. När de hörde detta ord, fick de en härlig segerförvissning, medan de led döden för sin tro på Jesus Kristus.

Är Jesu tillkommelse någon verklig tröst för dig, medan du läser detta? :Guds ord är Vår ledstjärna. ”Herren skall själv stiga ned från himmelen och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först skola de i Kristus döda uppstå. Sedan skola vi som då ännu leva och hava lämnats kvar bliva jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes. Och så skola vi alltid få vara hos Herren. Så trösten nu varandra med dessa ord.” 1 Tess. 4:16äl8.

”Maranata” är fältropet och lösen för varje människa, som tror på Jesus i dag. Är det ditt fältrop i dag?

Kristna över hela världen är fyllda med detta saliga hopp, att Jesus kommer tillbaka. Titus 2:13 ”Medan vi vänta på vårt saliga hopps fullbordan och på den store Gudens och på vår Frälsarens, Kristi Jesu, härlighets uppenbarelse.” Hans tillkommelse är församlingens hugsvalande hopp. Därför uppmanar sig kristna över hela världen: Fröjden er och varen glada. Maranata!

Medan jag skrev ned detta lilla budskap, kom en kristen skollärare för att besöka mig. Och när han gick, vinkade han med handen och utropade: Maranata! Så vi ser, att det är en ganska modern hälsning.

Jesus kommer verkligen snart. Varje dag för oss närmare hans tillkommelse. Tidens tecken Visa tydligt, att den är närmare än vi tror. ”Ty i en stund I icke vänten det, skall Människosonen komma.” ÄR DU REDO? Läs Matt. 24:42-44.

Maranata är en verklighet. Så verklig att kristna använder detta ord att hälsa varandra, skriva det i brev, predika det, sätta det på porten eller på dörren till sitt hus. Det finns Maranata-hem i vår tid. Detta ord om Jesu återkomst verkar som en stimulans i den kristnes vardagsliv under det att han bereder sig för denna härliga händelse. Hur snart det blir, vet vi icke, men vi är frälsta och redo när Jesus kommer. Pris ske Gud! ÄR DU REDO?

”Om någon icke har Herren kär, så vare han förbannad.” 1 Kor. 16-22

Om du vill mottaga Jesus Kristus som din personlige frälsare, så kan du få det för ,att vara färdig, när han kommer. Läs Joh. 1:12, Apg. 16:31

Ur en engelsk traktat av Evangelist Philip Anstey översatt av Hilda Alexis

Föregående inlägg Jesu födelse
Nästa inlägg Trons kamp

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x