Elden brinner i Vetlanda

OBS! Denna text är konverterad till sökbar text med s.k. OCR-teknologi. Det innebär tyvärr att det finns väldigt många bokstäver och andra tecken som hamnar fel. Vår förhoppning är dock att texten ska vara begriplig. Är det något sammanhang du absolut inte får ihop, så är rådet att kolla i PDF-versionen av respektive nummer.


Elden brinner i sanning! Den 12 maj 1962 var vårt första möte i Vetlanda. Vid detta tillfälle mötte Jesus min egen tomma själ. Och jag blev ,bättre till min hälsa ‘som varit vackl’ande i flera år. esuls xfönlröste min själ och kropp.

Vi är nu en rätt stor skara *som samlas till ‘bön en gång i veckan, och 1-2 offentliga möten i veckan. Ollilkia bröder *har varit *här på besök.

Jesus har varit med och många har blivit ‘förnyade sedan de: första mötet. Dopförr’a’mtnánsg har ‘hållits varvid 3 eyekondöptesui vatten. Vi har haft ‘st-or glädje av Våra evangelistsystrar, ‘som har gått in ri kampen med oss för Guds verk. Vi Vänta att ännu större ting skall ske. Och Vi ‘hoppas att många skall komma odh överlämna sina liv är Jesus.

Ja, den seger Jesus vurnnlirt på Golagata, det är vår seger. Trots kamp och motstånd är eegem Vår.

På :inbjudan ‘av Vänner i Bokkara, Kalmar län, hade Vu: gvläldjen att 2 gånger deltaga i möten med sång och vittnesbörd. Där finns en ‘fri församling sedan 14 år tillbaka, ‘som väntat på denna väckelse. Väckelsenrs Andre var 111:gjulten ri mötena. Himlaelden föll, Guds ande var oss när, Jesus, är densamma, ‘snar-t skall han hämta de sina. ”O må ingen bli tillbaka Ihär i denna mörka värld! Må vi alla där få mötas efter elwtaud pilgtirmasrfänd.”

Tänk när jag Min Herre skådar och mitt öga möter Hans
 Då jag kommer nära Honom som för mig har törne/emns,

Då skall Honom jag beskåda baleom stjürnehimlens pre/et,
 När jag Säll Hans åsyn möter, känner all Ham: Gudoms Malet Med Fridls’hällsnángalr

Sigrid Lindberg

Föregående inlägg Mitt vittnesbörd
Nästa inlägg Gud frälste och helbrägdagjorde

Relaterade inlägg