Mitt vittnesbörd

OBS! Denna text är konverterad till sökbar text med s.k. OCR-teknologi. Det innebär tyvärr att det finns väldigt många bokstäver och andra tecken som hamnar fel. Vår förhoppning är dock att texten ska vara begriplig. Är det något sammanhang du absolut inte får ihop, så är rådet att kolla i PDF-versionen av respektive nummer.


Jag vill i detta mitt enkla Virtnesbörd ‘tala om hur underbart Gud har mött mig på de maranatamören, som jag haft glädjen att få vara med på. Under rältmöteskampanjen i Jönköping var jag på besök där i några dagar. Jag hade hört talas om denna fria församling, som många kallar för villfarelse. Även jag stod kanske litet frågande i början. Men jag gick till ett möte, och innan jag gick dit bad jag till Gud för mö_ tet och om viss’het över om detta verkligen var från Herren. Jag behövde ej misströsta, ty redan i början ljöd den underbara sången: ”Jubtla nu mitt sålla hjärta, större lycka aldrig fanns! Nu är slut på sorg och smärta, Jesus är min och jag är hans.”

Genast i mötets början kände jag, att verket var Guds, amen, halleluja! Gud mötte mig på ett underbart sätt till både av de, själ och kropp, så jag från den stunden på nytt kunde börja racka och prisa Gud för en härlig seger :i mitt liv.

Det gick en liten tid, och jag hade på nytt tillfälle att få vara med på en möteskampanj i Jönköping. En kväll var jag framme odh ?bad om iförbön för min sjuka kropp. Om hur underbart Gud mötte med mig då, kan jag *inte prisa honom nog för. Jag såg ljuset lysa framför mig och Jesus stod där med sina helande händer. Jag blev så glad att vart jag gick sjöng jag och tackade Gud för det under han gjort i mitt liv.

Inte kan man kalla ett sådant verk för villfarelse, när man med egna ögon sett och själv fått uppleva hur underbart Gud genom denna väokelse mött sjuka och många ‘har blivit frälsta, döpta i Anden. Apg. 11:23-24.

Jag är ‘så tacksam till Gud, att jag får vara med i denna skara. Kom med också du! Tiden är kort ooh snart ‘kommer Jesus för att hämta hem sin ebrudes-kara. Maranvat-a! ”Jag vill älska det urgamla kors, I dess kraft skall jag segra till slut. Jag omfamnar det heliga kors, Tills mot kronan jag bryter det ut.”

Ester Svensson

Upp. 22:12, 20

”Lägg den där, lägg den där, tag din börda med till Gud och lägg den där. Om du tror hans dyra 0rd, skall du se han dukar bord, Tag din börda med till Gud och lägg den där.”

När jag för första gången kom till ett Maranatamöte, ljöd den här kören ut i hela lokalen. Jag undrade fört-s vad det var frågan om. Men så lyssnade jag mer och mer till texten. Då kände jag det, som om hela Världens bördor hängde på mig. Jag tänkte, att det här var ju någonting för mig. Tänk, att få slippa a-l’la tyngande bördor! Jag hade varit en bekännande kristen, men ack, hurudan? Men ära ske Gud och Lammet! Jesus förlöste min själ samma kväll. Jag skall Ialdrig glömma hur jublande glad jag var, när jag gick hem den (kvällen. Tidigare hade jag aldrig hört någonting om Maranata, så  hade inga fördomar om någonting, vilket jag tror blev min räddning. Ära ske Gud!

Så blev det tåltmötesserie i Nässjö. Då fick jag följa Jesus i dopets grav. Tre dagar därefter blev jag andedöpt, halleluja! Jag har varit dålig i min mage i fyra, fem år, men Jesus helade mig. Ja, Jesus han är underbar. Tänk, vilken kärlek, han gav sitt liv för oss arma syndare, för att vi skulle bli renade från våra synder.

Kära vänner, jag tror, att vi alla skulle kunna göra mer för Jessu. Han som har gjort så mycket för oss. ”Han var sargad för våra överträdelser. Han blev slagen för Våra missgärningar. NäpsDen blev på honom lagd, för att vi skulle få frid. Och i hans sår ha vi fått läkedom.” Men ära vare Jesus, han lever! Han är uppståndelsen och livet. Snart kommer han för att hämta hem sin brudeskara. ”Ovan stjärnor klara, bort från jordens grus. Skall jag snart få fara, hem vill Faderns hus. Aldrig mer jag längtar till jordlivet här. Evigt då jag hemma är.” Halleluja!

Jag önskar, att du som läser detta, kan stämma in i den kören av hela din själ. Om inte, så öppna dig helt för Honom. ”Innanför eller utanför, var skall du stå en gång?” Tänk på det, men inte för länge, ty Jes-us kommer snart. Amen!

Inger Gustavsson

Jag skulle vilja tala om, vad Jesus har gjort i mitt liv. Den 25 mars blev jag döpt i vatten, som bibeln lär. På kvällsmötet blev jag döpt i Helig Ande. Jesus har hjälpt mig i vardagslivet, tack och lov för det.

Det hände något särskilt en dag (i skolan, ‘som jag vill berätta. En pojke ‘i min klass hade huvudvärk. Vi var tillsammans inne på en rast. Jag frågade honom, om han trodde, att det finns en Gud, som kan bota sjukdomar. Det trodde han och då lade jag händerna på hans huvud oeh bad för honom. Strax släppte värken, halIelujal Då twcrkwdie ‘han Gud, att han var frisk.

Vi ‘har härliga möten här i Göteborg och Gud går fram. Jag reackar Gud för Mananramaväckelsen, som har nånt Göteborg, hallelujia! Sn’amt brister skyarnla och Jesus kommer igen. ”Vaken fördenrskull, ty I veten ej ‘degen ej heller stunden.” Martt. 25:13

Åke Andersson, 14 år

Snart

Snart uppå bimmelens skyar
Kommer vår brudgum och vän,
Hämtar från städer och byar
Blodtvagna- skarorna bem.

Snart skall vi lyftas från gruset
Nere i suckarnas dal,
Dva’ljas i friden oc/ø ljuset,
Glömma bort mödornas tal.

Aldrig en suc/e eller längtan,
Såsom learnere det är.
Svunnen a’r oro och tra’ngtan,
Na’r hem oss *slag/arna blir.

Da° skall den frigjorda anden
Dva’ljas för evigt hos Gud,

Lossad från jordiska banden,
Uppsta’mmer lovsångens ljud.

Ej någon gråt mer skall vara
Da’r bland palatsernas rad,
Men bland en blodtvagen skara
Prisar jag Lammet så glad.

Störst utav allt blir att sladda
jesus, som vunnit oss har,
Att se /oans ljuvliga anlet,
Höra hans röst underbar.

Rut Åsbäck

Föregående inlägg Första Maranata-mötet i Vaggeryd
Nästa inlägg Elden brinner i Vetlanda

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x