Upprop för missionen i Haiti

Vi vädjar om hjälp för befolkningen i en svårt drabbad haitisk bergsby. Behoven av mediciner i kampen mot kolerans härjningar är stora. Likaså behövs hjälp med läromedel och andra förnödenheter. Församlingens utsända missionärer ser till att alla gåvor oavkortat når fram.

Skolan i Mont-Leon är i stort behov av nya lokaler. Mark finns att bygga på men det saknas resurser. En ny skola med plats för 300 elever är projekterad och vårt mål är att samla ihop tillräckligt med medel för att så snart som möjligt komma igång med bygget. De två senaste åren har missionen bekostat samtliga elevers skolgång.

Lilla Ilaine Etienne 6 år uttryckte vid vårt senaste besök att Mont-Leon behöver ett eget apotek. Som det är nu finns inga mediciner att tillgå och för att träffa läkare måste invånarna gå över 5 km till Baptiste, där närmaste läkarstation finns. Denna vädjan är behjärtansvärd och vi sänder den vidare till tidningens läsare. Var med och stöd församlingens mission i östra Haiti. Pg 44 10 05-6.

Föregående inlägg Bön i Jesu namn!
Nästa inlägg Kasta din mantel – få en himmelsk vision

Relaterade inlägg