Jag vet på vem jag tror!

Appell av Robin Widén

Evangelium – det finns ingenting människan är i behov av som just evangelium. Det är det enda som kan förändra förhållanden. Människan måste få komma i hamn, komma till ro, och det är endast genom Jesus Kristus som detta kan ske.
Evangelium har sitt ursprung hos Gud Fader, och är manifesterat i Jesus Kristus som blev människa. Vi behöver evangelium som förmedlas genom Anden och Ordet. Människan får erfara en övertygelse när hon har funnit svaret. Många menar sig ha svar på frågorna i tillvaron, men det är endast när du kommer till din Skapare som du får det svar du  längtat efter. Evangelium övertygar människan när hon får tag i denna förvandling genom tron: Jag vet på vem jag tror. Många kan komma med vittnesbördet: Jag vet att evangelium är en Guds kraft till frälsning som förändrar och förvandlar.
I Josua bok finns ett vittnesbörd av en kvinna som var i en mycket svår situation. Hon hette Rahab, och bodde i Jeriko. Hon gav sitt vittnesbörd till spejarna som kom till landet. Det vittnesbördet förvandlade henne totalt. Tron började verka i henne. Hon tog emot spejarna, hon gömde dem och släppte ut dem en annan väg. Det var trons verkan av detta vittnesbörd. Hon sa:
– Jag vet att HERREN har gett er detta land och att en skräck för er har fallit över oss, ja, att alla landets invånare bävar för er. (Jos 2:9)
Jag vet, säger Rahab. Men vem har gett henne den vissheten? -Jag vet! -Jag är förvissad om! Så är det med evangelium. När det kommer till hjärtat, kan man säga: Jag vet på vem jag tror. Jag vet vem som har gett mig livet, jag vet, jag är förvissad! Jag vet, säger kvinnan, jag vet att Herren har gett er detta land. Hon hade inte hört något tidigare. Vem hade inspirerat henne att tro detta, vem hade mött hennes hjärta?  Och hon vittnar ytterligare:
– Vi har hört hur HERREN lät vattnet i Röda havet torka ut framför er, när ni drog ut ur Egypten, och vad ni gjorde med Sichon och Og, amoreernas båda kungar på andra sidan Jordan, hur ni gav dem till spillo. När vi hörde detta blev våra hjärtan förskräckta, och nu har ingen mod att stå er emot. Ty HERREN, er Gud, är Gud uppe i himlen och nere på jorden. (Jos 2:10-11)
Herren Gud bor i ett ljus dit ingen kan komma. Och denna kvinna vittnar om att Herren är en Gud uppe i himlen och nere på jorden.
Det finns ett blod som ropar om försoning, det blod som utgöts av Jesus när han gick här på jorden och gav sitt liv till lösen. Det finns också blod som talar om hämnd, vedergällning, oförsonlighet, men här talar Kristi blod som talar om försoning; om förlåtelse, om upprättelse, om förvandling. Detta förvandlade hjärtat på denna kvinna. Jag vet och jag är förvissad om.  Jag har hört och är övertygad om att er Gud är en Gud i höjden och på jorden.
Det finns inga hopplösa fall, och det finns ingen som är alltför sjunken. Var och en som bär fram vittnesbördet om frälsaren Jesus Kristus är ett under av Gud. Jag kan stämma in i Rahabs vittnesbörd: Jag vet, jag har hört och jag har tagit emot, och det har förvandlat mitt hjärta. Jag vet att han är en Gud i himmelen, men jag vet något mer: han bor i mitt hjärta. Inte i hus som är gjorda med människohänder, men i mitt hjärta. Jag har ingen annan önskan än att han också får flytta in i ditt liv, käre läsare, så att också du får detta vittnesbörd i ditt hjärta: Jag vet på vem jag tror, för jag har hört och jag har tagit emot Honom – och han har förvandlat mitt liv.
Något mer behövs inte. Blodet gäller, och det är värdebeständigt.
Rahab hängde i sitt fönster ut ett rött snöre som tecken på att det hon hört och tagit emot talar om det värdebeständiga blodet. När domen kom över Jeriko blev hon och hennes familj räddade. De hade tagit emot budbärarna.
Det började med ett rop ifrån hjärtat. Fräls, rädda! Gud välsigne dig att inte låta detta tillfälle gå dig förbi.
Du har ingen garanti för morgondagen. Vi planerar, men livet är så flyktigt och det kan ryckas ifrån oss. Idag är frälsningens underbara erbjudande. Ta emot Guds frälsning; den kommer genom att du lyssnar och tar emot i tro i ditt hjärta. Amen.
Tack Jesus Kristus för din frälsning. Tack för hopp, tack för liv och tack för barnaskap. Tack att du förändrar förhållanden och tack för att du har förvandlat oss, halleluja! Tack för att vi får sprida detta glada budskap till var och en som vill öppna sitt hjärta och ta emot. Amen.

Föregående inlägg Gud har givit Jesus åt församlingen!
Nästa inlägg Framåt marsch!

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x