Midnattsropet nr 2 – 2012

Konventikelplakatets anda lever vidare

Ledare: Berno Vidén

Attack eller försvar

Ledarartikel av Arne Imsen publicerad i MR nr 20 1969
Intervju med Veronica och Sean Ureña
Korta notiser om missionen
Text: Emanuel Johansson
Bibelstudium av Michael Dakwar
Text: Hans Lindelöw
Bibelstudium: Tage Johansson
Text: B V Henry
Vittnesbörd av Roger Lindroos
Minne
Appell av Tage Nilsson
Appell av Robin Widén
Vittnesbörd av Majken Jacobsson
Vittnesbörd av Christian Asplund
Vittnesbörd av Vusal Zeinalov
Föregående inlägg Konventikelplakatets anda lever vidare
Nästa inlägg Du kan inte tro

Relaterade inlägg