Konventikelplakatets anda lever vidare

Text: Berno Vidén

I DN-debatt ondgör sig Vänsterpartiets fd riksdagsledamot Margó Ingvardsson, över att barn under 12 år bevistar religiösa aktiviteter, för att i nästa andetag bunta ihop alla kristna och dra varnande paralleller med spritorgier, sexuella handlingar och vidskepliga ritualer. Margó Ingvardssons lösning: Barn upp till tolv års ålder bör ”fridlysas” från religiös utövning i såväl samfund som friskolor. Utlösande orsak till Ingvardssons utspel är ett extremt fall i Borås där en familj åtalats för att ha begått övergrepp på sina barn i form av djävulsutdrivning. Därför skriver Margó att alla barn bör befrias från religiösa aktiviteter.
Ingvardssons krav i äkta gammelkommunistisk anda för tankarna till 60-talets början då Socialstyrelsen gav rekommendationer till landets barnavårdsnämnder med uppmaningen att verka för att barn under 16 år skulle hållas borta från väckelsemöten. I en riksomfattande aktion mot kristna sammankomster skrev man då följande:
– Socialstyrelsen delar helt Medicinalstyrelsens uppfattning om vikten av att barn ej onödigvtvis utsättes för risk att bli psykiskt skadade. Därför är det också enligt styrelsens mening olämpligt, att barn bevistar maranatarörelsens och andra liknande rörelsers möten.
Barnavårdsnämnderna uppmanas att, i den mån dylika möten förekommer i kommunerna, genom upplysningsverksamhet och vädjanden till allmänheten verka för att barn under 16 år hålles borta från mötena.
– – – Skulle, trots barnavårdsnämndens upplysningar och vädjanden, barn medtagas till mötena, bör barnavårdsnämnden följa dessa barn med uppmärksamhet.- – –

Samma kränkande resonemang för Stockholms skolborgarråd, folkpartisten Lotta Edholm, då hon debatterar skolpolitik. Helt lögnaktigt och mot bättre vetande skriver skolborgarrådet  i Aftonbladet debatt att det finns föräldrar som av religiösa skäl håller sina barn borta från skolundervisning, för att i nästa andetag jämföra dessa föräldrar med barnamördare: Nyligen kritiserades skolan och socialtjänsten i Sigtuna för att de inte reagerade snabbt nog när två barn hölls hemma från skolan. Barnen mördades ­sedan av sin mamma.
Att koppla ihop den tragiska händelsen i Sigtuna med föräldrar som hemundervisar är absurt. Skolborgarrådet nämner inte med ett ord i sin fördömande artikel att de familjer hon här smutskastar, sedan många år genom hemundervisning ger sina barn en fullgod undervisning, helt i enlighet med Europakonventionen och FNs stadgar om mänskliga rättigheter. Undervisningsformen är framgångsrik, internationellt beprövad och effektiv, både när det gäller lärande och för en god social utveckling. Skolborgarrådet däremot, kräver en skärpning i sociallagstiftningen, så att sociala myndigheter ges mandat att omhänderta dessa föräldrars barn.

Parollen ”Barnens bästa” används flitigt av våra makthavare och opionionsbildare i ett sammanhang där barnen som politiska brickor spelas ut mot sina egna föräldrar: Staten vet bäst! Eller som Margó Ingvardsson avslöjande uttrycker sig: ”Föräldrarna disponerar barnen på fritiden.” Som om barnen vore en statlig egendom.
Som reaktion på Socialstyrelsens agerande på 60-talet skrev Arne Imsen: Konventikelplakatets skapare har här fått värdiga efterträdare – – – Skrivelsen ger ett beklämmande intryck av okunnighet och om en långt driven ovilja mot all kristen verksamhet med väckelsekaraktär. Vi konstaterar: Konventikelplakatets anda lever vidare!
Dock kan samhället aldrig ersätta föräldrarna när det handlar om att se till barnens bästa. Något av det mest hälsosamma som finns för ett barn att få med sig som barlast i livet är att få lära känna Jesus. Han är nämligen barnens bästa vän – och en barnens rättighet. Jesus sa: Låt barnen komma till mig och hindra dem inte.

Föregående inlägg Attack eller försvar
Nästa inlägg Midnattsropet nr 2 – 2012

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x