Hans namn är Jesus, och han lever än!

Vittnesbörd av May-Grete Rodriguez

Det finns en sång där kören lyder: ”Hans namn är Jesus, och han lever än”. Så är det i mitt hjärta fortfarande. Det kommer att vara så tills han kommer tillbaka. Jag ska läsa just det budskapet. Jag tycker det är så fantastiskt. Tänk att Han har uppstått för oss, för att vi skulle ha liv.
-Ängeln sade till kvinnorna: ”Var inte förskräckta! Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått, så som han har sagt. Kom och se platsen där han låg! Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. (Matt 28:5-7)
När jag läste det här kom jag att tänka på att det är vad vi också får göra. Vi får gå och säga till folk runt omkring oss att Jesus lever. Det är väldigt viktigt. Ungdomar speciellt idag, de vet inte vem Jesus är. Hem till oss kommer ganska mycket ungdomar. Vi får förmedla den här hälsningen och fortsätta Guds verk.
Tack käre Jesus Kristus att du är uppstånden. Du är Livet, du är Vägen. Tack att vi får vara dina barn Jesus och vi får uppleva ännu mer av dig. Du vill skaka om oss, så vi kan visa människor härutanför vem du är! Du är trofast och tack att du lever. Amen. n

Föregående inlägg Ett ramaskri i tiden!
Nästa inlägg Jesu rike är mitt ibland oss!

Relaterade inlägg